Attent

Definitie van attent

Attent zijn betekent dat iemand aandachtig en zorgzaam is ten opzichte van anderen. Het houdt in dat men zich bewust is van de behoeften, gevoelens en situaties van mensen om hen heen en bereid is om actie te ondernemen om hen te helpen of te ondersteunen.

Kernkwaliteiten gerelateerd aan attent

Competenties gerelateerd aan attent

Praktijkvoorbeelden attent

Attentie is een waardevolle karaktereigenschap die bijdraagt aan positieve relaties, empathie en het vermogen om anderen te helpen en te begrijpen. Het is een eigenschap die in verschillende aspecten van het leven van grote waarde kan zijn.

  • Een attente klantenservice medewerker luistert actief naar klanten, begrijpt hun zorgen en biedt oplossingen om hen tevreden te stellen.
  • Een attente verzorger zorgt voor de fysieke en emotionele behoeften van ouderen, waarbij ze aandacht besteden aan hun welzijn en comfort.
  • Een attente leider toont zorg voor het welzijn van zijn teamleden, stimuleert hun groei en biedt ondersteuning bij persoonlijke en professionele uitdagingen.
  • Attente vrienden luisteren naar elkaar, bieden steun in moeilijke tijden en vieren elkaars successen.
  • Een attente leraar houdt rekening met de diverse behoeften van studenten, past zijn onderwijs aan en biedt extra hulp wanneer dat nodig is.

Kennisbank

Het 7S-Model van McKinsey

Het 7S-model van McKinsey is bekend als een krachtig hulpmiddel om organisatorische verandering te begrijpen en te stimuleren. Lees hier meer over het 7S-model van McKinsey.

Het ontwikkelen van vaardigheden: methoden en technieken

Het verwerven van nieuwe vaardigheden en het verbeteren van bestaande vaardigheden is een fundamenteel aspect van menselijke ontwikkeling. Lees meer over methoden en technieken die daarbij helpen.

Het belang van vaardigheden in persoonlijke en professionele ontwikkeling

Vaardigheden verwijzen naar de bekwaamheid en capaciteiten die een individu bezit om bepaalde taken uit te voeren. Leer meer over het belang van persoonlijke en professionele ontwikkeling.