Attent

Definitie van attent

Attent zijn betekent dat iemand aandachtig en zorgzaam is ten opzichte van anderen. Het houdt in dat men zich bewust is van de behoeften, gevoelens en situaties van mensen om hen heen en bereid is om actie te ondernemen om hen te helpen of te ondersteunen.

Kernkwaliteiten gerelateerd aan attent

Competenties gerelateerd aan attent

Praktijkvoorbeelden attent

Attentie is een waardevolle karaktereigenschap die bijdraagt aan positieve relaties, empathie en het vermogen om anderen te helpen en te begrijpen. Het is een eigenschap die in verschillende aspecten van het leven van grote waarde kan zijn.

  • Een attente klantenservice medewerker luistert actief naar klanten, begrijpt hun zorgen en biedt oplossingen om hen tevreden te stellen.
  • Een attente verzorger zorgt voor de fysieke en emotionele behoeften van ouderen, waarbij ze aandacht besteden aan hun welzijn en comfort.
  • Een attente leider toont zorg voor het welzijn van zijn teamleden, stimuleert hun groei en biedt ondersteuning bij persoonlijke en professionele uitdagingen.
  • Attente vrienden luisteren naar elkaar, bieden steun in moeilijke tijden en vieren elkaars successen.
  • Een attente leraar houdt rekening met de diverse behoeften van studenten, past zijn onderwijs aan en biedt extra hulp wanneer dat nodig is.

Kennisbank

Alles over STEM-velden

STEM is een acroniem dat staat voor Science (Wetenschap), Technology (Technologie), Engineering (Techniek) en Mathematics (Wiskunde).

Het belangrijke verschil tussen EQ en IQ

Emotionele Intelligentie (EQ) en Intelligentie Quotiënt (IQ) zijn twee termen die vaak worden gebruikt om verschillende aspecten van menselijke intelligentie en bekwaamheid te beschrijven.

Welke vaardigheden heb je nodig als bedrijfsfotograaf?

Wil je weten welke vaardigheden een bedrijfsfotograaf moet beheersen? Lees dan snel verder en ontdek meer!