Empathisch

Definitie van empathisch

Empathie verwijst naar het vermogen om de gevoelens, gedachten en ervaringen van anderen te begrijpen en te delen, alsof ze die van jezelf zijn. Een empathisch persoon kan zich goed in de positie van een ander verplaatsen en kan daarom reageren met medeleven en begrip. Ze zijn vaak gevoelig voor de emotionele toestanden van anderen en kunnen intuïtief aanvoelen wat een ander nodig heeft.

Kernkwaliteiten gerelateerd aan empathisch

 • Medeleven
 • Actief luisteren
 • Gevoeligheid
 • Begrip
 • Geduld

Competenties gerelateerd aan empathisch

 • Interpersoonlijke vaardigheden
 • Emotionele intelligentie
 • Communicatie
 • Conflictoplossing
 • Cliënt- of patiëntenzorg

Praktijkvoorbeelden empathisch

 • In een ziekenhuisomgeving kan een empathische verpleegkundige het ongemak of de angst van een patiënt aanvoelen en proberen gerust te stellen door middel van vriendelijke woorden of gebaren.
 • Een empathische leraar kan aanvoelen wanneer een student moeite heeft met het materiaal of persoonlijke problemen ondervindt en kan extra tijd nemen om te helpen of te ondersteunen.
 • In een teamsetting kan een empathische collega aanvoelen wanneer een teamlid zich overweldigd voelt en aanbieden om te helpen of een luisterend oor te bieden.
 • Binnen familierelaties kan een empathisch persoon spanningen of onuitgesproken gevoelens oppikken en het initiatief nemen om het gesprek aan te gaan of troost te bieden.

Kennisbank

Het 7S-Model van McKinsey

Het 7S-model van McKinsey is bekend als een krachtig hulpmiddel om organisatorische verandering te begrijpen en te stimuleren. Lees hier meer over het 7S-model van McKinsey.

Het ontwikkelen van vaardigheden: methoden en technieken

Het verwerven van nieuwe vaardigheden en het verbeteren van bestaande vaardigheden is een fundamenteel aspect van menselijke ontwikkeling. Lees meer over methoden en technieken die daarbij helpen.

Het belang van vaardigheden in persoonlijke en professionele ontwikkeling

Vaardigheden verwijzen naar de bekwaamheid en capaciteiten die een individu bezit om bepaalde taken uit te voeren. Leer meer over het belang van persoonlijke en professionele ontwikkeling.