Workflow management

Definitie van workflow management

Workflow management verwijst naar het proces van plannen, organiseren, coördineren en optimaliseren van de stappen en activiteiten die nodig zijn om taken, processen of projecten efficiënt en effectief te voltooien. Het omvat het ontwerpen van workflows, het toewijzen van taken, het bewaken van de voortgang en het identificeren van mogelijkheden voor verbetering.

Praktijkvoorbeelden van workflow management

 • Analyseert bestaande workflows om inefficiënties of knelpunten te identificeren en stelt verbeteringen voor om de productiviteit te verhogen.
 • Stelt duidelijke doelen, prioriteiten en deadlines vast voor taken of projecten en plant de benodigde middelen en tijd om ze te voltooien.
 • Ontwerpt gestructureerde en geoptimaliseerde workflows om de stappen en processen die nodig zijn om taken uit te voeren, te stroomlijnen en te vereenvoudigen.
 • Delegeert taken en verantwoordelijkheden aan teamleden op basis van hun vaardigheden, expertise en beschikbaarheid, en houdt toezicht op de voortgang om ervoor te zorgen dat deadlines worden gehaald.
 • Maakt gebruik van tools en technologieën voor workflow automatisering en digitalisering om repetitieve taken te vereenvoudigen en de efficiëntie te verhogen.
 • Communiceert effectief met teamleden, belanghebbenden en andere betrokkenen om verwachtingen te verduidelijken, updates te geven en eventuele problemen of uitdagingen aan te pakken.
 • Evalueert regelmatig de prestaties en resultaten van workflows, verzamelt feedback en statistieken, en past indien nodig verbeteringen toe om de efficiëntie en kwaliteit te optimaliseren.
 • Documenteert procedures, richtlijnen en best practices voor workflow management om consistentie en uniformiteit te waarborgen en kennisoverdracht te vergemakkelijken.


Vaardigheden voor workflow management

 • Analytisch denken: Workflow management vereist analytisch denken om processen te analyseren, inefficiënties te identificeren en gegevens te gebruiken om beslissingen te onderbouwen en verbeteringen aan te brengen.
 • Organisatorische vaardigheden: Workflow management vereist sterke organisatorische vaardigheden om taken, deadlines, middelen en prioriteiten effectief te beheren en te coördineren.
 • Communicatievaardigheden: Workflow management vereist duidelijke en effectieve communicatievaardigheden om te communiceren met teamleden, belanghebbenden en andere betrokkenen over doelen, verwachtingen en voortgang.
 • Technologische vaardigheden: Workflow management vereist bekendheid met tools, software en technologieën voor projectmanagement, automatisering en digitalisering om workflows efficiënt te beheren en te optimaliseren.
 • Probleemoplossend vermogen: Workflow management vereist probleemoplossend vermogen om snel en effectief te reageren op problemen, uitdagingen of veranderingen in de workflow en passende oplossingen te vinden.
 • Samenwerking: Workflow management vereist samenwerking met teamleden, belanghebbenden en andere betrokkenen om workflows te ontwerpen, implementeren, monitoren en verbeteren.


Door het toepassen van deze vaardigheden kunnen individuen en organisaties effectief workflow management uitvoeren, wat leidt tot verbeterde efficiëntie, productiviteit en kwaliteit in de uitvoering van taken, processen of projecten.

Kennisbank

De ideale klant zoeken

Het vinden van je ideale klant is als het vinden van een schat - het vergt geduld, strategie en een goed plan van aanpak. Of je nu een startende ondernemer bent of een gevestigd bedrijf runt, het kennen en begrijpen van je doelgroep is van cruciaal belang voor succes.

Competenties voorbeelden

Sta je op het punt om te solliciteren of ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Check competenties voorbeelden!

Alles over STEM-velden

STEM is een acroniem dat staat voor Science (Wetenschap), Technology (Technologie), Engineering (Techniek) en Mathematics (Wiskunde).