Yield management

Definitie van Yield Management

Yield Management is het proces van het optimaliseren van de opbrengst of winstgevendheid van een product of dienst door middel van het beheer van prijzen, beschikbaarheid en vraag. Het gaat om het dynamisch aanpassen van prijzen en beschikbaarheid om de omzet te maximaliseren.

Prestatie-indicatoren voor Yield Management

 • Prijsstrategie: Het ontwikkelen van dynamische prijsstelling om vraag en aanbod te balanceren.
 • Capaciteitsbeheer: Het effectief beheren van beschikbare middelen en capaciteit.
 • Marktinzicht: Het begrijpen van markttrends en vraagpatronen om daarop te anticiperen.
 • Opbrengstoptimalisatie: Het realiseren van maximale opbrengst en winst met de beschikbare middelen.
 • Concurrentievoordeel: Het behalen van concurrentievoordeel door slim beheer van opbrengsten en capaciteit.

Kernkwaliteiten gerelateerd aan Yield Management

 • Analytisch
 • Strategisch
 • Innovatief
 • Doelgericht
 • Flexibel
 • Marktsensitief

Vaardigheden gerelateerd aan Yield Management

 • Analytische vaardigheden
 • Demand forecasting
 • Prijsstrategie ontwikkelen
 • Capaciteitsplanning
 • Gegevensanalyse
 • Marktanalyse
 • Onderhandelingsvaardigheden
 • Verandermanagement

Kennisbank

Het 7S-Model van McKinsey

Het 7S-model van McKinsey is bekend als een krachtig hulpmiddel om organisatorische verandering te begrijpen en te stimuleren. Lees hier meer over het 7S-model van McKinsey.

Het ontwikkelen van vaardigheden: methoden en technieken

Het verwerven van nieuwe vaardigheden en het verbeteren van bestaande vaardigheden is een fundamenteel aspect van menselijke ontwikkeling. Lees meer over methoden en technieken die daarbij helpen.

Het belang van vaardigheden in persoonlijke en professionele ontwikkeling

Vaardigheden verwijzen naar de bekwaamheid en capaciteiten die een individu bezit om bepaalde taken uit te voeren. Leer meer over het belang van persoonlijke en professionele ontwikkeling.