Proactief handelen

Definitie van Proactief Handelen

Proactief handelen betekent anticiperen op toekomstige behoeften, kansen en uitdagingen, en actie ondernemen voordat deze zich voordoen. Het gaat om het nemen van initiatief, het vooruitdenken en het voorkomen van problemen.

Prestatie-indicatoren voor Proactief Handelen

 • Initiatief nemen: Het zelfstandig en vooruitdenkend actie ondernemen.
 • Kansenidentificatie: Het herkennen van mogelijkheden voor groei, verbetering of innovatie.
 • Preventief handelen: Het nemen van maatregelen om problemen te voorkomen voordat ze zich voordoen.
 • Vooruitplannen: Het opstellen van plannen en strategieën om toekomstige doelen te bereiken.
 • Verantwoordelijkheid: Het voelen van eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor acties en resultaten.

Kernkwaliteiten gerelateerd aan Proactief Handelen

 • Initiatiefrijk
 • Vooruitdenkend
 • Verantwoordelijk
 • Ondernemend
 • Doelgericht
 • Zelfgemotiveerd

Vaardigheden gerelateerd aan Proactief Handelen

 • Initiatief nemen
 • Kansenidentificatie
 • Preventieve maatregelen
 • Toekomstplanning
 • Besluitvaardigheid
 • Verantwoordelijkheid tonen
 • Time management

Kennisbank

Het 7S-Model van McKinsey

Het 7S-model van McKinsey is bekend als een krachtig hulpmiddel om organisatorische verandering te begrijpen en te stimuleren. Lees hier meer over het 7S-model van McKinsey.

Het ontwikkelen van vaardigheden: methoden en technieken

Het verwerven van nieuwe vaardigheden en het verbeteren van bestaande vaardigheden is een fundamenteel aspect van menselijke ontwikkeling. Lees meer over methoden en technieken die daarbij helpen.

Het belang van vaardigheden in persoonlijke en professionele ontwikkeling

Vaardigheden verwijzen naar de bekwaamheid en capaciteiten die een individu bezit om bepaalde taken uit te voeren. Leer meer over het belang van persoonlijke en professionele ontwikkeling.