Proactief handelen

Definitie van Proactief Handelen

Proactief handelen betekent anticiperen op toekomstige behoeften, kansen en uitdagingen, en actie ondernemen voordat deze zich voordoen. Het gaat om het nemen van initiatief, het vooruitdenken en het voorkomen van problemen.

Prestatie-indicatoren voor Proactief Handelen

 • Initiatief nemen: Het zelfstandig en vooruitdenkend actie ondernemen.
 • Kansenidentificatie: Het herkennen van mogelijkheden voor groei, verbetering of innovatie.
 • Preventief handelen: Het nemen van maatregelen om problemen te voorkomen voordat ze zich voordoen.
 • Vooruitplannen: Het opstellen van plannen en strategieën om toekomstige doelen te bereiken.
 • Verantwoordelijkheid: Het voelen van eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor acties en resultaten.

Kernkwaliteiten gerelateerd aan Proactief Handelen

 • Initiatiefrijk
 • Vooruitdenkend
 • Verantwoordelijk
 • Ondernemend
 • Doelgericht
 • Zelfgemotiveerd

Vaardigheden gerelateerd aan Proactief Handelen

 • Initiatief nemen
 • Kansenidentificatie
 • Preventieve maatregelen
 • Toekomstplanning
 • Besluitvaardigheid
 • Verantwoordelijkheid tonen
 • Time management

Kennisbank

Alles over STEM-velden

STEM is een acroniem dat staat voor Science (Wetenschap), Technology (Technologie), Engineering (Techniek) en Mathematics (Wiskunde).

Het belangrijke verschil tussen EQ en IQ

Emotionele Intelligentie (EQ) en Intelligentie Quotiënt (IQ) zijn twee termen die vaak worden gebruikt om verschillende aspecten van menselijke intelligentie en bekwaamheid te beschrijven.

Welke vaardigheden heb je nodig als bedrijfsfotograaf?

Wil je weten welke vaardigheden een bedrijfsfotograaf moet beheersen? Lees dan snel verder en ontdek meer!