Vertrouwen opbouwen

Definitie van vertrouwen opbouwen: Vertrouwen opbouwen is het vermogen om geloofwaardigheid en vertrouwen te creëren bij anderen door eerlijkheid, integriteit en consistent gedrag. Het omvat het respecteren van vertrouwelijkheid en het nakomen van beloften.

Prestatie-indicatoren voor vertrouwen opbouwen

 • Integriteit: Het handelen op een eerlijke en ethische manier, zelfs als niemand kijkt.
 • Betrouwbaarheid: Het nakomen van beloften en afspraken, en consequent zijn in gedrag.
 • Openheid: Het delen van relevante informatie en het tonen van transparantie.
 • Respect: Het respecteren van vertrouwelijkheid en privacy van anderen.
 • Positieve relaties: Het opbouwen van relaties gebaseerd op respect en eerlijkheid.

Kernkwaliteiten gerelateerd aan vertrouwen opbouwen

 • Integriteit
 • Betrouwbaar
 • Transparant
 • Respectvol
 • Eerlijk
 • Verantwoordelijk

Vaardigheden gerelateerd aan vertrouwen opbouwen

Kennisbank

Het 7S-Model van McKinsey

Het 7S-model van McKinsey is bekend als een krachtig hulpmiddel om organisatorische verandering te begrijpen en te stimuleren. Lees hier meer over het 7S-model van McKinsey.

Het ontwikkelen van vaardigheden: methoden en technieken

Het verwerven van nieuwe vaardigheden en het verbeteren van bestaande vaardigheden is een fundamenteel aspect van menselijke ontwikkeling. Lees meer over methoden en technieken die daarbij helpen.

Het belang van vaardigheden in persoonlijke en professionele ontwikkeling

Vaardigheden verwijzen naar de bekwaamheid en capaciteiten die een individu bezit om bepaalde taken uit te voeren. Leer meer over het belang van persoonlijke en professionele ontwikkeling.