Teamwork

Definitie van teamwork

Teamwork is het vermogen om effectief samen te werken met anderen om gezamenlijke doelen te bereiken. Dit omvat het delen van verantwoordelijkheden, aanpassen aan verschillende rollen, en het waarderen van de inbreng van elk teamlid.

Prestatie-indicatoren voor teamwork

  • Samenwerkingsvaardigheden: Het effectief communiceren, delen van ideeën en bijdragen aan groepsdiscussies.
  • Rolvervulling: Het vervullen van toegewezen rollen en verantwoordelijkheden binnen het team.
  • Synergie: Het creëren van een gezamenlijke inspanning die de unieke bijdragen van elk teamlid benut.
  • Conflictoplossing: Het effectief aanpakken en oplossen van conflicten binnen het team.
  • Teamresultaten: Het bijdragen aan positieve en meetbare resultaten als gevolg van teamwerk.

Kernkwaliteiten gerelateerd aan teamwork

  • Coöperatief
  • Flexibel
  • Respectvol
  • Betrouwbaar
  • Samenwerken

Vaardigheden gerelateerd aan teamwork

Kennisbank

Alles over STEM-velden

STEM is een acroniem dat staat voor Science (Wetenschap), Technology (Technologie), Engineering (Techniek) en Mathematics (Wiskunde).

Het belangrijke verschil tussen EQ en IQ

Emotionele Intelligentie (EQ) en Intelligentie Quotiënt (IQ) zijn twee termen die vaak worden gebruikt om verschillende aspecten van menselijke intelligentie en bekwaamheid te beschrijven.

Welke vaardigheden heb je nodig als bedrijfsfotograaf?

Wil je weten welke vaardigheden een bedrijfsfotograaf moet beheersen? Lees dan snel verder en ontdek meer!