Teamwork

Definitie van teamwork

Teamwork is het vermogen om effectief samen te werken met anderen om gezamenlijke doelen te bereiken. Dit omvat het delen van verantwoordelijkheden, aanpassen aan verschillende rollen, en het waarderen van de inbreng van elk teamlid.

Prestatie-indicatoren voor teamwork

  • Samenwerkingsvaardigheden: Het effectief communiceren, delen van ideeën en bijdragen aan groepsdiscussies.
  • Rolvervulling: Het vervullen van toegewezen rollen en verantwoordelijkheden binnen het team.
  • Synergie: Het creëren van een gezamenlijke inspanning die de unieke bijdragen van elk teamlid benut.
  • Conflictoplossing: Het effectief aanpakken en oplossen van conflicten binnen het team.
  • Teamresultaten: Het bijdragen aan positieve en meetbare resultaten als gevolg van teamwerk.

Kernkwaliteiten gerelateerd aan teamwork

  • Coöperatief
  • Flexibel
  • Respectvol
  • Betrouwbaar
  • Samenwerken

Vaardigheden gerelateerd aan teamwork

Kennisbank

Het 7S-Model van McKinsey

Het 7S-model van McKinsey is bekend als een krachtig hulpmiddel om organisatorische verandering te begrijpen en te stimuleren. Lees hier meer over het 7S-model van McKinsey.

Het ontwikkelen van vaardigheden: methoden en technieken

Het verwerven van nieuwe vaardigheden en het verbeteren van bestaande vaardigheden is een fundamenteel aspect van menselijke ontwikkeling. Lees meer over methoden en technieken die daarbij helpen.

Het belang van vaardigheden in persoonlijke en professionele ontwikkeling

Vaardigheden verwijzen naar de bekwaamheid en capaciteiten die een individu bezit om bepaalde taken uit te voeren. Leer meer over het belang van persoonlijke en professionele ontwikkeling.