Communicatie

Definitie van communicatie

Een definitie voor de competentie communicatie is feiten, ideeën of meningen aan anderen duidelijk maken, gebruikmakend van heldere en correcte taal, gebaren en non-verbale communicatie. Bij goede communicatie ben je in staat om de het onderwerp af te stemmen op de toehoorder.

Prestatie-indicatoren voor communicatie

 • Gesprekken verlopen efficiënt en duidelijk.
 • Past het taalgebruik aan op de situatie.
 • Spreekt in begrijpelijke termen.
 • Heeft goede werkrelaties met stakeholders.
 • Kan goed als teamspeler een bijdrage leveren aan een project.
 • Spreekt met duidelijke en heldere stem.
 • Kan goed luisteren, samenvatten en anticiperen.
 • Heeft een open-houding.

Kernkwaliteiten gerelateerd aan communicatie

 • Betrouwbaar.
 • Diplomatiek.
 • Geïnformeerd.
 • Inspirerend.
 • Kernachtig.
 • Sociaal.
 • Spontaan.
 • Vriendelijk.

Kennisbank

IMPA (International Project Management Association)

IPMA-certificering is een stelsel waarbinnen projectmanagers zich op vakgebieden.

Kernkwadranten

Kernkwaliteiten zijn de specifieke sterktes die iemand kenmerken. Vaak de positieve kenmerken van de persoon in kwestie.

Competentieprofiel Facility Manager

De competenties op deze pagina zijn voorbeelden voor het profiel van een Facility manager. Welke kernkwaliteiten horen hierbij?