Schriftelijk communiceren

Schriftelijk communiceren: ideeën en meningen in begrijpelijke en correcte taal op schrift stellen.

Praktijkvoorbeelden schriftelijk communiceren:

  • Schrijft een correcte brief of notitie.
  • Schrijft duidelijke onderzoeksverslagen en rapporten.
  • Teksten zijn logisch opgebouwd en hebben een goede structuur.
  • Correcte spelling en zinsbouw.
  • Correct taalgebruik, vermijdt jargon.
  • Legt ingewikkelde zaken goed uit, desnoods op verschillende manieren.
  • Komt met goede voorbeelden.
  • Formuleert een voorstel of besluit helder en compleet.
  • Schrijft een beknopt, helder en relevant gespreksverslag.

Kennisbank

IMPA (International Project Management Association)

IPMA-certificering is een stelsel waarbinnen projectmanagers zich op vakgebieden.

Kernkwadranten

Kernkwaliteiten zijn de specifieke sterktes die iemand kenmerken. Vaak de positieve kenmerken van de persoon in kwestie.

Competentieprofiel Facility Manager

De competenties op deze pagina zijn voorbeelden voor het profiel van een Facility manager. Welke kernkwaliteiten horen hierbij?