Interdisciplinair samenwerken

Definitie van interdisciplinair samenwerken

Interdisciplinair samenwerken houdt in dat verschillende disciplines of specialiteiten gezamenlijk aan een project of probleem werken. Het gaat om het delen van kennis, het combineren van verschillende perspectieven en het werken naar een gemeenschappelijk doel.

Prestatie-indicatoren voor interdisciplinair samenwerken

 • Effectieve communicatie: Het vermogen om helder en respectvol te communiceren met teamleden van verschillende disciplines.
 • Synergie: Het creëren van gezamenlijke inspanningen die de verschillende expertises optimaal benutten.
 • Probleemoplossing: Het aanpakken van complexe problemen door de bijdragen van verschillende disciplines te integreren.
 • Diversiteit integreren: Het erkennen en benutten van de voordelen van diverse perspectieven en vaardigheden.
 • Resultaatgerichtheid: Het behalen van gezamenlijke doelen door interdisciplinair te werken.

Kernkwaliteiten gerelateerd aan interdisciplinair samenwerken

 • Samenwerkend
 • Open-minded
 • Communicatief
 • Flexibel
 • Respectvol

Vaardigheden gerelateerd aan interdisciplinair samenwerken

 • Teamwork
 • Communicatie
 • Probleemoplossing
 • Integratie van verschillende perspectieven
 • Creatieve samenwerkingsbenaderingen
 • Conflictoplossing tussen disciplines
 • Waarde herkennen in diversiteit

Kennisbank

Het 7S-Model van McKinsey

Het 7S-model van McKinsey is bekend als een krachtig hulpmiddel om organisatorische verandering te begrijpen en te stimuleren. Lees hier meer over het 7S-model van McKinsey.

Het ontwikkelen van vaardigheden: methoden en technieken

Het verwerven van nieuwe vaardigheden en het verbeteren van bestaande vaardigheden is een fundamenteel aspect van menselijke ontwikkeling. Lees meer over methoden en technieken die daarbij helpen.

Het belang van vaardigheden in persoonlijke en professionele ontwikkeling

Vaardigheden verwijzen naar de bekwaamheid en capaciteiten die een individu bezit om bepaalde taken uit te voeren. Leer meer over het belang van persoonlijke en professionele ontwikkeling.