Zorgzaam

Definitie van zorgzaam

Zorgzaamheid is het vermogen en de bereidheid om voor anderen te zorgen, zowel emotioneel als fysiek. Een zorgzaam persoon toont vaak empathie en begrip, en neemt de tijd om te helpen waar nodig.

Kernkwaliteiten gerelateerd aan zorgzaam

 • Empathie
 • Geduld
 • Attentheid
 • Verantwoordelijkheid
 • Liefdevolheid
 • Competenties gerelateerd aan zorgzaam
 • Emotionele intelligentie
 • Crisismanagement
 • Patiëntenzorg
 • Mentoring
 • Conflictbeheersing


Praktijkvoorbeelden zorgzaam

 • Een zorgzame verpleegkundige neemt de extra tijd om het comfort en welzijn van patiënten te verzekeren.
 • Een zorgzame vriend is altijd daar om te luisteren en emotionele steun te bieden wanneer iemand door een moeilijke periode gaat.

Kennisbank

Het 7S-Model van McKinsey

Het 7S-model van McKinsey is bekend als een krachtig hulpmiddel om organisatorische verandering te begrijpen en te stimuleren. Lees hier meer over het 7S-model van McKinsey.

Het ontwikkelen van vaardigheden: methoden en technieken

Het verwerven van nieuwe vaardigheden en het verbeteren van bestaande vaardigheden is een fundamenteel aspect van menselijke ontwikkeling. Lees meer over methoden en technieken die daarbij helpen.

Het belang van vaardigheden in persoonlijke en professionele ontwikkeling

Vaardigheden verwijzen naar de bekwaamheid en capaciteiten die een individu bezit om bepaalde taken uit te voeren. Leer meer over het belang van persoonlijke en professionele ontwikkeling.