Hulpvaardig

Definitie van Hulpvaardig

Hulpvaardigheid is het verlangen en de bereidheid om anderen te helpen of te ondersteunen, vaak zonder direct eigenbelang. Een hulpvaardig persoon zal proactief actie ondernemen om anderen te assisteren, of dit nu door fysieke hulp, advies of morele steun is. Ze hebben vaak een diep gevoel van medeleven en betrokkenheid bij het welzijn van anderen.

Kernkwaliteiten gerelateerd aan hulpvaardig

 • Medeleven
 • Toewijding
 • Betrouwbaarheid
 • Proactiviteit
 • Vriendelijkheid

Competenties gerelateerd aan hulpvaardig

 • Teamwerk
 • Communicatie
 • Probleemoplossend vermogen
 • Mentoring en coaching
 • Klantenservice

Praktijkvoorbeelden hulpvaardig

 • Een hulpvaardige buurman kan spontaan het gras van een ouder buur maaien of helpen bij het repareren van een kapotte omheining.
 • In een werkomgeving kan een hulpvaardige collega vrijwillig extra taken op zich nemen om een teamlid te ontlasten dat overweldigd is door zijn/haar werklast.
 • Een hulpvaardige student in een klas kan een medestudent helpen die moeite heeft met een bepaald onderwerp of lesmateriaal.
 • Bij een evenement of functie kan een hulpvaardig individu het initiatief nemen om op te ruimen, te organiseren of te assisteren waar nodig, zelfs als dit niet specifiek van hen wordt gevraagd.

Kennisbank

Alles over STEM-velden

STEM is een acroniem dat staat voor Science (Wetenschap), Technology (Technologie), Engineering (Techniek) en Mathematics (Wiskunde).

Het belangrijke verschil tussen EQ en IQ

Emotionele Intelligentie (EQ) en Intelligentie Quotiënt (IQ) zijn twee termen die vaak worden gebruikt om verschillende aspecten van menselijke intelligentie en bekwaamheid te beschrijven.

Welke vaardigheden heb je nodig als bedrijfsfotograaf?

Wil je weten welke vaardigheden een bedrijfsfotograaf moet beheersen? Lees dan snel verder en ontdek meer!