Organiseren

Definitie van organiseren

Een definitie voor de competentie plannen en organiseren is op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en de daarvoor benodigde tijd, acties, middelen en mensen inplannen en deze vervolgens doelmatig organiseren om de gestelde doelen te bereiken.

Prestatie-indicatoren voor organiseren

 • Werkt gestructureerd en in juiste volgorde en tijd.
 • Gebruikt tijd en middelen effectief.
 • Kan eenvoudig improviseren en alternatieven bedenken.
 • Maakt gebruik van beschikbare resources, middelen en kennis.
 • Kan goed inspelen op last-minute wijzigingen.

Kernkwaliteiten gerelateerd aan organiseren

 • Doelgericht.
 • Flexibel.
 • Initiatiefrijk.
 • Ordelijk.
 • Praktisch.
 • Veelzijdig.
 • Zelfstandig.

Vaardigheden gerelateerd aan organiseren

 • Besluitvaardigheid.
 • Enthousiasme.
 • Initiatief.
 • Leidinggevende capaciteiten.
 • Managementvaardigheden.
 • Persoonlijke uitstraling.

Kennisbank

IMPA (International Project Management Association)

IPMA-certificering is een stelsel waarbinnen projectmanagers zich op vakgebieden.

Kernkwadranten

Kernkwaliteiten zijn de specifieke sterktes die iemand kenmerken. Vaak de positieve kenmerken van de persoon in kwestie.

Competentieprofiel Facility Manager

De competenties op deze pagina zijn voorbeelden voor het profiel van een Facility manager. Welke kernkwaliteiten horen hierbij?