Besluitvaardigheid

Definitie van besluitvaardigheid

Een definitie van de competentie beslissingen nemen is het ondernemen van acties of het uitspreken van oordelen op het juiste moment.

Praktijkvoorbeelden besluitvaardigheid:

 • Geeft duidelijke aanwijzingen en opdrachten.
 • Is duidelijk over het eigen verantwoordelijkheidsgebied.
 • Verbindt consequenties aan het niet opvolgen van aanwijzingen.
 • Geeft een eigen mening.
 • Confronteert, geeft aan dat iets niet juist is.
 • Erkent eigen fout.
 • Beslist relatief snel, maar gegrond.
 • Overweegt alternatieven, maar stelt beslissingen niet uit.
 • Beslist op een cruciaal moment, terwijl nog enige informatie ontbreekt.
 • Verkort de procedure, wijzigt de aanpak als de zaak dit vereist.
 • Neemt de tijd voor het verkrijgen van cruciale informatie wanneer een situatie dat vereist.
 • Neemt het correcte aantal beslissingen dat het probleem en de organisatorische situatie vergt.

Kennisbank

IMPA (International Project Management Association)

IPMA-certificering is een stelsel waarbinnen projectmanagers zich op vakgebieden.

Kernkwadranten

Kernkwaliteiten zijn de specifieke sterktes die iemand kenmerken. Vaak de positieve kenmerken van de persoon in kwestie.

Competentieprofiel Facility Manager

De competenties op deze pagina zijn voorbeelden voor het profiel van een Facility manager. Welke kernkwaliteiten horen hierbij?