Coachen

Een definitie van de competentie coachen is medewerkers tot (top)prestaties brengen door stelselmatig terug te koppelen, samen met hen oorzaken van successen en falen na te gaan, mogelijkheden tot verbetering te onderzoeken en verder aanwijzingen te geven en oefeningen aan te bieden.

Praktijkvoorbeelden coachen:

 • Doorlopend feedback geven.
 • Specifieke feedback geven.
 • Opbouwende feedback geven.
 • Specifieke verbeterpunten noemen.
 • Inspelen op verandering.
 • Constante evaluatie.
 • Sterke en zwakke punten benoemen.
 • Opzetten ontwikkelingsplan.
 • Vergroten zelfvertrouwen.
 • Aandacht richten op sterke punten.
 • Zoekt uit wat de sterke en zwakke punten zijn in het presteren.
 • Geeft persoonlijke tips om prestaties te verbeteren.
 • Gebruik van praktijkvoorbeelden.
 • Toelichting op feedback.
 • Schept situaties waarin met men met vaardigheden kan oefenen.
 • Zoekt of ontwikkelt nieuwe opleidingsmogelijkheden.

Kennisbank

Welke competenties heb je nodig als consultant?

In dit artikel lees je alles over competenties die je moet hebben als consultant. Ontdek ze hier.

Wat zijn de manieren om beter te worden met Microsoft?

Microsoft is veruit het meest gebruikte besturingssysteem ter wereld.

IMPA (International Project Management Association)

IPMA-certificering is een stelsel waarbinnen projectmanagers zich op vakgebieden.