Feedback geven

Definitie van feedback geven

Feedback geven is het vermogen om constructieve en waardevolle informatie te verstrekken aan anderen om hun prestaties en ontwikkeling te verbeteren. Dit omvat het bieden van duidelijke en respectvolle input om groei te bevorderen.

Prestatie-indicatoren voor feedback geven

  • Constructiviteit: De mate waarin iemand opbouwende kritiek en suggesties kan delen in plaats van negatieve kritiek.
  • Duidelijkheid: Het vermogen om feedback op een begrijpelijke en heldere manier te communiceren.
  • Positieve benadering: Het geven van feedback met een positieve en ondersteunende toon.
  • Impact: Het vermogen om feedback te verstrekken die daadwerkelijk leidt tot verbetering en groei.
  • Acceptatie: De mate waarin de ontvangende partij de feedback positief ontvangt en bereid is om ermee aan de slag te gaan.

Kernkwaliteiten gerelateerd aan feedback geven

  • Eerlijk
  • Communicatief
  • Empathisch
  • Respectvol
  • Doelgericht

Vaardigheden gerelateerd aan feedback geven

Kennisbank

Het 7S-Model van McKinsey

Het 7S-model van McKinsey is bekend als een krachtig hulpmiddel om organisatorische verandering te begrijpen en te stimuleren. Lees hier meer over het 7S-model van McKinsey.

Het ontwikkelen van vaardigheden: methoden en technieken

Het verwerven van nieuwe vaardigheden en het verbeteren van bestaande vaardigheden is een fundamenteel aspect van menselijke ontwikkeling. Lees meer over methoden en technieken die daarbij helpen.

Het belang van vaardigheden in persoonlijke en professionele ontwikkeling

Vaardigheden verwijzen naar de bekwaamheid en capaciteiten die een individu bezit om bepaalde taken uit te voeren. Leer meer over het belang van persoonlijke en professionele ontwikkeling.