Feedback geven

Definitie van feedback geven

Feedback geven is het vermogen om constructieve en waardevolle informatie te verstrekken aan anderen om hun prestaties en ontwikkeling te verbeteren. Dit omvat het bieden van duidelijke en respectvolle input om groei te bevorderen.

Prestatie-indicatoren voor feedback geven

  • Constructiviteit: De mate waarin iemand opbouwende kritiek en suggesties kan delen in plaats van negatieve kritiek.
  • Duidelijkheid: Het vermogen om feedback op een begrijpelijke en heldere manier te communiceren.
  • Positieve benadering: Het geven van feedback met een positieve en ondersteunende toon.
  • Impact: Het vermogen om feedback te verstrekken die daadwerkelijk leidt tot verbetering en groei.
  • Acceptatie: De mate waarin de ontvangende partij de feedback positief ontvangt en bereid is om ermee aan de slag te gaan.

Kernkwaliteiten gerelateerd aan feedback geven

  • Eerlijk
  • Communicatief
  • Empathisch
  • Respectvol
  • Doelgericht

Vaardigheden gerelateerd aan feedback geven

Kennisbank

Alles over STEM-velden

STEM is een acroniem dat staat voor Science (Wetenschap), Technology (Technologie), Engineering (Techniek) en Mathematics (Wiskunde).

Het belangrijke verschil tussen EQ en IQ

Emotionele Intelligentie (EQ) en Intelligentie Quotiënt (IQ) zijn twee termen die vaak worden gebruikt om verschillende aspecten van menselijke intelligentie en bekwaamheid te beschrijven.

Welke vaardigheden heb je nodig als bedrijfsfotograaf?

Wil je weten welke vaardigheden een bedrijfsfotograaf moet beheersen? Lees dan snel verder en ontdek meer!