Communicatieve vaardigheden

Communicatieve vaardigheden verwijzen naar de vermogens die een persoon heeft om effectief en efficiënt te communiceren met anderen. Deze vaardigheden omvatten het vermogen om zowel mondeling als schriftelijk helder en effectief te communiceren.

Praktijkvoorbeelden communicatieve vaardigheden:

 • Een verkoopmedewerker die in staat is om effectief te communiceren met klanten om hun behoeften te begrijpen, problemen op te lossen en producten of diensten aan te bevelen.
 • Een manager die duidelijk en beknopt kan communiceren met zijn team om taken te delegeren, doelen en verwachtingen te stellen en feedback te geven.
 • Een leraar die in staat is om complexe informatie duidelijk en begrijpelijk over te brengen aan studenten en om te gaan met verschillende leerstijlen en niveaus.
 • Een hulpverlener die in staat is om goed te luisteren, empathie te tonen en effectieve feedback te geven om patiënten te helpen hun problemen op te lossen en een plan van aanpak te ontwikkelen.
 • Een teamleider die in staat is om conflicten binnen het team op te lossen. Ook kan degene teamleden te motiveren om efficiënt en effectief samen te werken.
 • Een presentator die in staat is om overtuigend te spreken en zijn boodschap op een duidelijke en begrijpelijke manier over te brengen aan een publiek.

Vaardigheden communicatieve vaardigheden voorbeelden:

 • Luistervaardigheden
 • Verbale communicatie
 • Non-verbale communicatie
 • Schrijfvaardigheden
 • Empathie

Kennisbank

IMPA (International Project Management Association)

IPMA-certificering is een stelsel waarbinnen projectmanagers zich op vakgebieden.

Kernkwadranten

Kernkwaliteiten zijn de specifieke sterktes die iemand kenmerken. Vaak de positieve kenmerken van de persoon in kwestie.

Competentieprofiel Facility Manager

De competenties op deze pagina zijn voorbeelden voor het profiel van een Facility manager. Welke kernkwaliteiten horen hierbij?