Empathie

Definitie van empathie

Empathie verwijst naar het vermogen om de gevoelens, behoeften en perspectieven van anderen te begrijpen en je in hen te verplaatsen. Het omvat het vermogen om compassie te tonen, te luisteren zonder oordeel en de emoties van anderen te herkennen en te respecteren.

Praktijkvoorbeelden empathie

  • Perspectiefneming: Het actief proberen om jezelf in de schoenen van anderen te plaatsen en hun standpunten, ervaringen en emoties te begrijpen.
  • Luisteren zonder oordeel: Het bieden van een veilige ruimte waarin anderen zich vrij voelen om hun gedachten en gevoelens te uiten, zonder hen te veroordelen of te bekritiseren.
  • Empathische reacties: Het tonen van begrip, mededogen en ondersteuning aan anderen door middel van verbale en non-verbale uitingen.
  • Emotionele intelligentie: Het herkennen en begrijpen van de emoties van anderen, en het adequaat reageren op deze emoties om effectieve communicatie en betrokkenheid te bevorderen.
  • Zorgzaamheid: Het tonen van zorg, aandacht en betrokkenheid bij anderen, en bereid zijn om hulp te bieden wanneer dat nodig is.

Vaardigheden empathie voorbeelden

  • Perspectiefneming
  • Luisteren zonder oordeel
  • Empathische reacties
  • Emotionele intelligentie
  • Zorgzaamheid

Kennisbank

Alles over STEM-velden

STEM is een acroniem dat staat voor Science (Wetenschap), Technology (Technologie), Engineering (Techniek) en Mathematics (Wiskunde).

Het belangrijke verschil tussen EQ en IQ

Emotionele Intelligentie (EQ) en Intelligentie Quotiënt (IQ) zijn twee termen die vaak worden gebruikt om verschillende aspecten van menselijke intelligentie en bekwaamheid te beschrijven.

Welke vaardigheden heb je nodig als bedrijfsfotograaf?

Wil je weten welke vaardigheden een bedrijfsfotograaf moet beheersen? Lees dan snel verder en ontdek meer!