Aansturen

Definitie aansturen

Aansturen verwijst naar het vermogen om anderen te leiden en te motiveren om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Het omvat het bepalen van richting, het stellen van duidelijke verwachtingen, het ondersteunen en ontwikkelen van teamleden, en het effectief managen van prestaties.

Prestatie-indicatoren voor aansturen

  • Leiderschap: Het vermogen om richting te geven, te inspireren en te motiveren.
  • Doelgerichtheid: Het vermogen om duidelijke doelen en verwachtingen te stellen en te communiceren.
  • Prestatiemanagement: Het vermogen om de prestaties van teamleden te monitoren en bij te sturen.
  • Ontwikkelingsgerichtheid: De mate waarin een individu in staat is om de vaardigheden en capaciteiten van teamleden te ontwikkelen.
  • Besluitvaardigheid: Het vermogen om effectieve en tijdige beslissingen te nemen.

Kernkwaliteiten gerelateerd aan aansturen

  • Leiderschap
  • Besluitvaardig
  • Ondersteunend
  • Motiverend
  • Doelgericht

Vaardigheden gerelateerd aan aansturen

Kennisbank

Het 7S-Model van McKinsey

Het 7S-model van McKinsey is bekend als een krachtig hulpmiddel om organisatorische verandering te begrijpen en te stimuleren. Lees hier meer over het 7S-model van McKinsey.

Het ontwikkelen van vaardigheden: methoden en technieken

Het verwerven van nieuwe vaardigheden en het verbeteren van bestaande vaardigheden is een fundamenteel aspect van menselijke ontwikkeling. Lees meer over methoden en technieken die daarbij helpen.

Het belang van vaardigheden in persoonlijke en professionele ontwikkeling

Vaardigheden verwijzen naar de bekwaamheid en capaciteiten die een individu bezit om bepaalde taken uit te voeren. Leer meer over het belang van persoonlijke en professionele ontwikkeling.