Samenwerken

Samenwerken: bijdragen aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is.

Praktijkvoorbeelden samenwerken:

  • Verandert eerdere persoonlijke doelen, als het er om gaat tot een gezamenlijk resultaat te komen.
  • Helpt anderen hun eigen doelen te bereiken.
  • Stelt gezamenlijk belang boven eigen belang.
  • Steunt voorstellen van anderen, bouwt daarop voort in de richting van een gemeenschappelijk doe.l
  • Blijft meedenken, levert bijdragen, ook wanneer er geen sprake is van een persoonlijk belang.
  • Zet zich in voor het bereiken van win/win opties.
  • Uit zich positief over prestaties van collega’s.
  • Helpt collega’s, biedt hulp aan.
  • Vermindert de spanningen in een team.
  • Vraagt mede inzet van anderen bij het aanpakken van conflicten en problemen.

Kennisbank

IMPA (International Project Management Association)

IPMA-certificering is een stelsel waarbinnen projectmanagers zich op vakgebieden.

Kernkwadranten

Kernkwaliteiten zijn de specifieke sterktes die iemand kenmerken. Vaak de positieve kenmerken van de persoon in kwestie.

Competentieprofiel Facility Manager

De competenties op deze pagina zijn voorbeelden voor het profiel van een Facility manager. Welke kernkwaliteiten horen hierbij?