Ambitie

Ambitie: er naar streven vooruit te komen in de wereld; gedrag vertonen dat er op gericht is carrière te maken en succes te boeken. Zichzelf ontwikkelen om dit te bereiken.

Praktijkvoorbeelden ambitie:

• Streven naar verbetering.
• Positief ten opzichte van verandering.
• Voorruit denken.
• Omgaan met onzekerheid.
• Flexibiliteit.
• Emotioneel stabiel.
• Innovatief.
• Klantgerichtheid.
• Heeft een plan voor eigen persoonlijke ontwikkeling en loopbaan.
• Zoekt situaties, taken en opdrachten die geschikt zijn om relevante ervaringen op te doen.
• Zoekt ruimte in de organisatie voor eigen ontwikkeling, creëert desnoods die ruimte zelf.
• Wil erkend worden voor persoonlijke resultaten.
• Streeft naar meer zelfstandigheid of verantwoordelijkheid in de organisatie.
• Zit niet vastgebakken aan één werkgebied of aan één functie.
• Vraagt om gerichte opleidingen of om te mogen deelnemen aan interessante projecten.
• Kiest voor mobiliteit, eventueel ook buiten de organisatie.

Kennisbank

IMPA (International Project Management Association)

IPMA-certificering is een stelsel waarbinnen projectmanagers zich op vakgebieden.

Kernkwadranten

Kernkwaliteiten zijn de specifieke sterktes die iemand kenmerken. Vaak de positieve kenmerken van de persoon in kwestie.

Competentieprofiel Facility Manager

De competenties op deze pagina zijn voorbeelden voor het profiel van een Facility manager. Welke kernkwaliteiten horen hierbij?