Flexibiliteit

Definitie van flexibiliteit

Flexibiliteit is het vermogen om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en onverwachte situaties. Dit omvat het tonen van aanpassingsvermogen, openheid voor nieuwe ideeën en het effectief omgaan met verandering.

Prestatie-indicatoren voor flexibiliteit

  • Aanpassingsvermogen: De mate waarin iemand snel en effectief kan reageren op veranderingen.
  • Creativiteit: Het vermogen om nieuwe benaderingen te bedenken wanneer de omstandigheden veranderen.
  • Stressbestendigheid: Het vermogen om kalm te blijven en effectief te handelen in stressvolle situaties.
  • Samenwerking: Het vermogen om goed samen te werken met anderen, zelfs in dynamische omgevingen.
  • Resultaatgerichtheid: Het behalen van doelen, zelfs als de omstandigheden veranderen.

Kernkwaliteiten gerelateerd aan flexibiliteit

  • Aanpasbaar
  • Open-minded
  • Patiënt
  • Veerkrachtig
  • Creatief

Vaardigheden gerelateerd aan flexibiliteit

Kennisbank

Het 7S-Model van McKinsey

Het 7S-model van McKinsey is bekend als een krachtig hulpmiddel om organisatorische verandering te begrijpen en te stimuleren. Lees hier meer over het 7S-model van McKinsey.

Het ontwikkelen van vaardigheden: methoden en technieken

Het verwerven van nieuwe vaardigheden en het verbeteren van bestaande vaardigheden is een fundamenteel aspect van menselijke ontwikkeling. Lees meer over methoden en technieken die daarbij helpen.

Het belang van vaardigheden in persoonlijke en professionele ontwikkeling

Vaardigheden verwijzen naar de bekwaamheid en capaciteiten die een individu bezit om bepaalde taken uit te voeren. Leer meer over het belang van persoonlijke en professionele ontwikkeling.