Aanpassingsvermogen

Definitie van aanpassingsvermogen

Aanpassingsvermogen verwijst naar het vermogen om zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden, veranderingen en uitdagingen. Het omvat flexibiliteit, veerkracht en het vermogen om effectief te reageren op veranderingen in de omgeving.

Praktijkvoorbeelden aanpassingsvermogen

 • Houdt overzicht bij onverwachte gebeurtenis.
 • Stelt zich snel in op een nieuwe situatie.
 • Herziet een eerder ingenomen standpunt als dat nodig is voor een goede voortgang van het werk of voor het verbeteren van onderlinge verhoudingen.
 • Heeft ruimte, begrip en respect voor andere dan eigen ideeën en gebruiken.
 • Heeft bij plotselinge veranderingen oog voor prioriteiten.
 • Speelt effectief in op nieuwe en overwachte veranderingen of opdrachten.
 • Formuleert een ander te bereiken resultaat, wanneer dat nodig is.
 • Werkt mee bij opgelegde veranderingen.
 • Voert een nieuwe taak goed uit, stelt de oude manier van werken handig bij.
 • Voelt zich bij wisselende omstandigheden op zijn gemak.
 • Werkt in een crisissituatie de essentiële zaken goed af.
 • Past eigen planningen, beleid, beslissingen en dergelijke aan wanneer dat verlangd wordt.

Vaardigheden aanpassingsvermogen voorbeelden

Hier zijn enkele uitgewerkte voorbeelden van praktijken die de vaardigheid aanpassingsvermogen kunnen illustreren:

 1. Flexibiliteit: Mensen met aanpassingsvermogen zijn vaak flexibel en kunnen zich gemakkelijk aanpassen aan nieuwe situaties en veranderingen. Ze zijn bereid om nieuwe dingen te leren en hun aanpak aan te passen wanneer dat nodig is.
 2. Creativiteit: Aanpassingsvermogen vereist vaak creativiteit en het vermogen om nieuwe oplossingen te bedenken. Mensen met aanpassingsvermogen kunnen snel schakelen en alternatieve oplossingen vinden wanneer hun oorspronkelijke plan niet werkt.
 3. Openheid: Aanpassingsvermogen gaat vaak gepaard met openheid en een nieuwsgierige houding. Mensen met aanpassingsvermogen zijn bereid om nieuwe ideeën en perspectieven te overwegen en staan open voor veranderingen.
 4. Empathie: Aanpassingsvermogen kan ook gepaard gaan met empathie en het vermogen om de perspectieven van anderen te begrijpen. Mensen met aanpassingsvermogen zijn in staat om zich in de schoenen van anderen te verplaatsen en hun aanpak dienovereenkomstig aan te passen.
 5. Stressbestendigheid: Mensen met aanpassingsvermogen zijn vaak stressbestendig en kunnen effectief omgaan met onverwachte veranderingen of uitdagingen. Ze blijven kalm en gefocust, zelfs wanneer de omstandigheden stressvol zijn.
 6. Leergierigheid: Aanpassingsvermogen gaat vaak gepaard met een leergierige houding en de bereidheid om nieuwe dingen te leren. Mensen met aanpassingsvermogen blijven zichzelf uitdagen en blijven nieuwe kennis en vaardigheden opdoen om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden.

Deze 6 voorbeelden laten zien hoe aanpassingsvermogen kan worden toegepast in verschillende situaties, zoals op het werk, in relaties, in de persoonlijke ontwikkeling en in het dagelijks leven. Mensen met aanpassingsvermogen hebben vaak een voorsprong omdat ze zich snel kunnen aanpassen aan nieuwe situaties en kansen effectief kunnen benutten, zelfs in uitdagende omstandigheden.

Kennisbank

Het 7S-Model van McKinsey

Het 7S-model van McKinsey is bekend als een krachtig hulpmiddel om organisatorische verandering te begrijpen en te stimuleren. Lees hier meer over het 7S-model van McKinsey.

Het ontwikkelen van vaardigheden: methoden en technieken

Het verwerven van nieuwe vaardigheden en het verbeteren van bestaande vaardigheden is een fundamenteel aspect van menselijke ontwikkeling. Lees meer over methoden en technieken die daarbij helpen.

Het belang van vaardigheden in persoonlijke en professionele ontwikkeling

Vaardigheden verwijzen naar de bekwaamheid en capaciteiten die een individu bezit om bepaalde taken uit te voeren. Leer meer over het belang van persoonlijke en professionele ontwikkeling.