Aanpassingsvermogen

Aanpassingsvermogen: doelmatig blijven handelen door zich aan te passen aan veranderende omgeving, taken, verantwoordelijkheden en mensen.

Praktijkvoorbeelden aanpassingsvermogen:

 • Houdt overzicht bij onverwachte gebeurtenis.
 • Stelt zich snel in op een nieuwe situatie.
 • Herziet een eerder ingenomen standpunt als dat nodig is voor een goede voortgang van het werk of voor het verbeteren van onderlinge verhoudingen.
 • Heeft ruimte, begrip en respect voor andere dan eigen ideeën en gebruiken.
 • Heeft bij plotselinge veranderingen oog voor prioriteiten.
 • Speelt effectief in op nieuwe en overwachte veranderingen of opdrachten.
 • Formuleert een ander te bereiken resultaat, wanneer dat nodig is.
 • Werkt mee bij opgelegde veranderingen.
 • Voert een nieuwe taak goed uit, stelt de oude manier van werken handig bij.
 • Voelt zich bij wisselende omstandigheden op zijn gemak.
 • Werkt in een crisissituatie de essentiële zaken goed af.
 • Past eigen planningen, beleid, beslissingen en dergelijke aan wanneer dat verlangd wordt.

Kennisbank

IMPA (International Project Management Association)

IPMA-certificering is een stelsel waarbinnen projectmanagers zich op vakgebieden.

Kernkwadranten

Kernkwaliteiten zijn de specifieke sterktes die iemand kenmerken. Vaak de positieve kenmerken van de persoon in kwestie.

Competentieprofiel Facility Manager

De competenties op deze pagina zijn voorbeelden voor het profiel van een Facility manager. Welke kernkwaliteiten horen hierbij?