Creativiteit

Definitie van creativiteit

Een definitie van de competentie creativiteit is het komen met oorspronkelijke oplossingen voor problemen die met de functie verband houden.

Praktijkvoorbeelden creativiteit

 • Vraagt ruimte voor eigen stijl of eigen oplossingen.
 • Pakt vlug de kern van een zaak op.
 • Stelt bestaande procedures ter discussie, komt met slimme alternatieven.
 • Past bestaande concepten toe in andere dan daarvoor gebruikelijke situaties.
 • Komt snel met nieuwe gezichtspunten, ideeën, oplossingen.
 • Kijkt over de grenzen van eigen beroep en organisatie.
 • Komt met een geheel nieuwe benadering of aanpak.
 • Brengt veel ideeën in bij het brainstormen.
 • Ziet nieuwe toepassingsmogelijkheden voor vertrouwde instrumenten.
 • Past oplossingsmethoden toe uit andere werkterreinen.
 • Heeft oog voor vormgeving en stijl.

Kennisbank

IMPA (International Project Management Association)

IPMA-certificering is een stelsel waarbinnen projectmanagers zich op vakgebieden.

Kernkwadranten

Kernkwaliteiten zijn de specifieke sterktes die iemand kenmerken. Vaak de positieve kenmerken van de persoon in kwestie.

Competentieprofiel Facility Manager

De competenties op deze pagina zijn voorbeelden voor het profiel van een Facility manager. Welke kernkwaliteiten horen hierbij?