Creativiteit

Definitie van creativiteit

Creativiteit is het vermogen om nieuwe en originele ideeën, concepten of oplossingen te genereren. Dit omvat het out-of-the-box denken, het verbinden van ogenschijnlijk niet-gerelateerde elementen en het vinden van vernieuwende benaderingen.

Prestatie-indicatoren voor creativiteit

 • Originaliteit: De mate waarin iemand in staat is om ideeën te bedenken die ongebruikelijk en vernieuwend zijn.
 • Divergent denken: Het vermogen om verschillende perspectieven en mogelijkheden te verkennen bij het genereren van ideeën.
 • Praktische toepasbaarheid: Het vermogen om creatieve ideeën om te zetten in bruikbare oplossingen of concepten.
 • Probleemoplossend vermogen: De mate waarin creativiteit wordt ingezet om uitdagende problemen op te lossen.
 • Doorzettingsvermogen: De bereidheid om door te gaan met het ontwikkelen van ideeën, zelfs als er obstakels zijn.

Kernkwaliteiten gerelateerd aan creativiteit

 • Innovatief
 • Verbeeldingskrachtig
 • Flexibel
 • Volhardend
 • Risiconemend

Vaardigheden gerelateerd aan creativiteit

 • Brainstormen
 • Lateraal denken
 • Patroonherkenning
 • Experimenteel onderzoek
 • Ideeënvalidatie

Kennisbank

Welke vaardigheden heb je nodig als bedrijfsfotograaf?

Wil je weten welke vaardigheden een bedrijfsfotograaf moet beheersen? Lees dan snel verder en ontdek meer!

Wat is een vaardigheid?

Vaardigheden worden aangeleerd, ontwikkeld en verbeterd door middel van training, oefening en ervaring. Lees hier alles over vaardigheden.

Welke competenties heb je nodig als recruiter?

Jezelf als recruiter blijven ontwikkelen en versterken? Ontdek hier meer over welke competenties je nodig hebt als recruiter.