Aanleg

Aanleg hebben voor iets betekent dat je van nature een zekere affiniteit, talent hebt voor een bepaalde activiteit, vaardigheid of interessegebied. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat je snel begrijpt hoe iets werkt.

Praktijkvoorbeelden aanleg:

  • Talen: Iemand kan bijvoorbeeld gemakkelijk nieuwe talen leren en snel accenten en grammaticale constructies oppikken.
  • Muziek: Iemand kan bijvoorbeeld gemakkelijk melodieën onthouden en complexe ritmes en harmonieën begrijpen en uitvoeren.
  • Wiskunde: Iemand die bijvoorbeeld gemakkelijk ingewikkelde formules begrijpen en snel wiskundige problemen oplossen.
  • Sport: Iemand die bijvoorbeeld gemakkelijk nieuwe bewegingen leren en heeft een natuurlijke fysieke coördinatie en uithoudingsvermogen.
  • Schrijven: Iemand die goed kan schrijven. Bijvoorbeeld gemakkelijk ideeën omzetten in woorden en zinnen, en heeft een natuurlijk gevoel voor taal en structuur.

Vaardigheden aanleg voorbeelden: 

  • Communicatie
  • Leiderschap
  • Creativiteit
  • Analytisch denken
  • Time management

Kennisbank

IMPA (International Project Management Association)

IPMA-certificering is een stelsel waarbinnen projectmanagers zich op vakgebieden.

Kernkwadranten

Kernkwaliteiten zijn de specifieke sterktes die iemand kenmerken. Vaak de positieve kenmerken van de persoon in kwestie.

Competentieprofiel Facility Manager

De competenties op deze pagina zijn voorbeelden voor het profiel van een Facility manager. Welke kernkwaliteiten horen hierbij?