Analytisch vermogen

Analytisch vermogen verwijst naar het vermogen om complexe informatie te verzamelen, te begrijpen, te analyseren en te interpreteren om tot een goed geïnformeerde conclusie of beslissing te komen.

Praktijkvoorbeelden analytisch vermogen:

  • Bedrijfsanalyse: Een bedrijfsanalist moet complexe bedrijfsgegevens analyseren. Bijvoorbeeld: financiële gegevens, verkoopcijfers en markttrends, om te bepalen hoe het bedrijf het beste kan presteren. 
  • Wetenschappelijk onderzoek: Een wetenschapper moet gegevens verzamelen en analyseren om de resultaten van hun onderzoek te interpreteren en conclusies te trekken. 
  • Data-analyse: Een marketeer die gegevens verzamelt en analyseert over klantgedrag om trends en patronen te identificeren, en vervolgens deze informatie gebruikt om gerichte marketingstrategieën te ontwikkelen.
  • Financiële analyse: Een financieel analist die financiële gegevens van een bedrijf analyseert om de financiële prestaties te begrijpen, trends te identificeren en financiële prognoses op te stellen.

Vaardigheden Analytisch vermogen voorbeelden:

  • Probleemoplossende vaardigheden
  • Kritisch denken
  • Statistische en wiskundige vaardigheden begrijpen en te gebruiken
  • Communicatieve vaardigheden
  • Creativiteit

Kennisbank

IMPA (International Project Management Association)

IPMA-certificering is een stelsel waarbinnen projectmanagers zich op vakgebieden.

Kernkwadranten

Kernkwaliteiten zijn de specifieke sterktes die iemand kenmerken. Vaak de positieve kenmerken van de persoon in kwestie.

Competentieprofiel Facility Manager

De competenties op deze pagina zijn voorbeelden voor het profiel van een Facility manager. Welke kernkwaliteiten horen hierbij?