Integer

Definitie van integer

Integer zijn betekent dat iemand eerlijk en oprecht is in al zijn handelingen en beslissingen. Integere individuen zijn trouw aan hun principes en handelen volgens een sterk moreel kompas. Deze karaktereigenschap wordt vaak geassocieerd met betrouwbaarheid en vertrouwenswaardigheid.

Kernkwaliteiten gerelateerd aan integer

  • Betrouwbaarheid
  • Eerlijkheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Transparantie
  • Consistentie

Competenties gerelateerd aan integer

Praktijkvoorbeelden integer

In de praktijk wordt integriteit gekenmerkt door een sterke toewijding aan morele principes en eerlijkheid, wat leidt tot betrouwbaar gedrag en het nemen van ethische beslissingen, zelfs in uitdagende situaties. Het weerspiegelt een consistent streven naar integere handelingen en een diepgeworteld vertrouwen in het behouden van een eerlijke en betrouwbare reputatie.

  • Een integer financieel adviseur zal altijd de beste financiële belangen van zijn cliënten vooropstellen, zelfs als dit betekent dat hij persoonlijk financieel verlies lijdt. Hij zal nooit proberen cliënten in financiële producten te duwen die niet in hun voordeel zijn.
  • Een integer arts zal altijd de vertrouwelijkheid van medische gegevens van patiënten respecteren en beschermen. Ze zullen deze informatie niet delen zonder de toestemming van de patiënt, zelfs niet onder druk.
  • Een integer HR-manager zal eerlijke en objectieve prestatiebeoordelingen uitvoeren voor werknemers, gebaseerd op hun werkelijke prestaties, zonder enige vorm van vooringenomenheid of persoonlijke voorkeur.
  • Een integer politicus zal zich inzetten voor het algemeen belang en de belangen van zijn kiezers dienen boven persoonlijke winst. Ze zullen geen corruptie of omkoping accepteren en zullen altijd transparant zijn over hun financiën.

Kennisbank

Alles over STEM-velden

STEM is een acroniem dat staat voor Science (Wetenschap), Technology (Technologie), Engineering (Techniek) en Mathematics (Wiskunde).

Het belangrijke verschil tussen EQ en IQ

Emotionele Intelligentie (EQ) en Intelligentie Quotiënt (IQ) zijn twee termen die vaak worden gebruikt om verschillende aspecten van menselijke intelligentie en bekwaamheid te beschrijven.

Welke vaardigheden heb je nodig als bedrijfsfotograaf?

Wil je weten welke vaardigheden een bedrijfsfotograaf moet beheersen? Lees dan snel verder en ontdek meer!