Integriteit

Definitie van integriteit

Integriteit verwijst naar het handelen op basis van ethische principes, eerlijkheid en een sterk moreel kompas. Het omvat het naleven van normen en waarden, het tonen van consistentie tussen woorden en daden, en het respecteren van eerlijkheid en transparantie in interacties met anderen.

Praktijkvoorbeelden integriteit

 • Neemt verantwoordelijkheid voor het eigen handelen.
 • Is zich goed bewust van eigen normen en waarden en handelt consequent daar naar.
 • Handelt consequent volgens de beroepscode, wijst andere gedragingen af.
 • Geeft open informatie in zaken die veiligheidsrisico’s van patiënten, bezoekers en medewerkers betreffen.
 • Geeft aan wanneer verwacht gedrag buiten de eigen normen en/of de beroeps- of organisatienormen valt.
 • Maakt geen misbruik van macht, voorkennis of persoonlijke informatie.
 • Gaat zorgvuldig om met het vertrouwen dat door patiënten en hulpvragers in de hulpverlening wordt gesteld.
 • Houdt aan normen vast, ook wanneer dit voor zichzelf nadeel, spanning of conflicten met zich mee brengt.
 • Kiest bij conflicten niet automatisch de kant van de sterkere partij, maar probeert het geheel te overzien en handelt daarnaar.
 • Meldt gemaakte fouten en neemt uit eigen beweging stappen om de schade te verminderen.

Vaardigheden integriteit voorbeelden

 • Moreel bewustzijn
 • Verantwoordelijkheid
 • Transparantie
 • Zorgvuldigheid
 • Zelfbeheersing

Kennisbank

De ideale klant zoeken

Het vinden van je ideale klant is als het vinden van een schat - het vergt geduld, strategie en een goed plan van aanpak. Of je nu een startende ondernemer bent of een gevestigd bedrijf runt, het kennen en begrijpen van je doelgroep is van cruciaal belang voor succes.

Competenties voorbeelden

Sta je op het punt om te solliciteren of ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Check competenties voorbeelden!

Alles over STEM-velden

STEM is een acroniem dat staat voor Science (Wetenschap), Technology (Technologie), Engineering (Techniek) en Mathematics (Wiskunde).