Integriteit

Definitie van integriteit

Integriteit is het vermogen om eerlijk, ethisch en consistent te handelen volgens sterke morele en ethische principes. Dit omvat het tonen van eerlijkheid, vertrouwen en het nakomen van beloften en verplichtingen.

Prestatie-indicatoren voor integriteit

  • Eerlijkheid: De mate waarin iemand altijd de waarheid spreekt en eerlijk handelt.
  • Betrouwbaarheid: Het consistent nakomen van beloften en verplichtingen.
  • Ethisch handelen: Het conformeren aan hoge ethische normen en morele principes.
  • Transparantie: Het open en eerlijk communiceren over intenties, beslissingen en acties.
  • Verantwoordelijkheid: Het nemen van verantwoordelijkheid voor eigen daden en beslissingen.

Kernkwaliteiten gerelateerd aan integriteit

  • Betrouwbaar
  • Doelgericht
  • Verantwoordelijk
  • Zorgvuldig

Vaardigheden gerelateerd aan integriteit

Kennisbank

Het 7S-Model van McKinsey

Het 7S-model van McKinsey is bekend als een krachtig hulpmiddel om organisatorische verandering te begrijpen en te stimuleren. Lees hier meer over het 7S-model van McKinsey.

Het ontwikkelen van vaardigheden: methoden en technieken

Het verwerven van nieuwe vaardigheden en het verbeteren van bestaande vaardigheden is een fundamenteel aspect van menselijke ontwikkeling. Lees meer over methoden en technieken die daarbij helpen.

Het belang van vaardigheden in persoonlijke en professionele ontwikkeling

Vaardigheden verwijzen naar de bekwaamheid en capaciteiten die een individu bezit om bepaalde taken uit te voeren. Leer meer over het belang van persoonlijke en professionele ontwikkeling.