Integriteit

Definitie van integriteit

Integriteit is het vermogen om eerlijk, ethisch en consistent te handelen volgens sterke morele en ethische principes. Dit omvat het tonen van eerlijkheid, vertrouwen en het nakomen van beloften en verplichtingen.

Prestatie-indicatoren voor integriteit

  • Eerlijkheid: De mate waarin iemand altijd de waarheid spreekt en eerlijk handelt.
  • Betrouwbaarheid: Het consistent nakomen van beloften en verplichtingen.
  • Ethisch handelen: Het conformeren aan hoge ethische normen en morele principes.
  • Transparantie: Het open en eerlijk communiceren over intenties, beslissingen en acties.
  • Verantwoordelijkheid: Het nemen van verantwoordelijkheid voor eigen daden en beslissingen.

Kernkwaliteiten gerelateerd aan integriteit

  • Betrouwbaar
  • Doelgericht
  • Verantwoordelijk
  • Zorgvuldig

Vaardigheden gerelateerd aan integriteit

Kennisbank

Alles over STEM-velden

STEM is een acroniem dat staat voor Science (Wetenschap), Technology (Technologie), Engineering (Techniek) en Mathematics (Wiskunde).

Het belangrijke verschil tussen EQ en IQ

Emotionele Intelligentie (EQ) en Intelligentie Quotiënt (IQ) zijn twee termen die vaak worden gebruikt om verschillende aspecten van menselijke intelligentie en bekwaamheid te beschrijven.

Welke vaardigheden heb je nodig als bedrijfsfotograaf?

Wil je weten welke vaardigheden een bedrijfsfotograaf moet beheersen? Lees dan snel verder en ontdek meer!