Integriteit

Definitie van integriteit

Een definitie voor de competentie integriteit is rechtschapen, eerlijk en onkreukbaar gedragen, overeenkomstig met de algemeen geldende sociale en professionele waarden en normen.

Prestatie-indicatoren voor integriteit

 • Gaat persoonlijk om met persoonlijke informatie.
 • Is correct en objectief m.b.t. resultaten en beoordelingen.
 • Werkt volgens de regels.
 • Respecteert mening en normen en waarden van anderen.
 • Neemt verantwoordelijkheid voor eigen woorden en daden;

Kernkwaliteiten gerelateerd aan integriteit

 • Betrouwbaar.
 • Doelgericht.
 • Verantwoordelijk.
 • Zorgvuldig.

Vaardigheden gerelateerd aan integriteit

 • Aanpassingsvermogen.
 • Diplomatie.
 • Luistervaardigheden.
 • Zelfbeheersing.

Kennisbank

IMPA (International Project Management Association)

IPMA-certificering is een stelsel waarbinnen projectmanagers zich op vakgebieden.

Kernkwadranten

Kernkwaliteiten zijn de specifieke sterktes die iemand kenmerken. Vaak de positieve kenmerken van de persoon in kwestie.

Competentieprofiel Facility Manager

De competenties op deze pagina zijn voorbeelden voor het profiel van een Facility manager. Welke kernkwaliteiten horen hierbij?