Probleemanalyse

Definitie van probleemanalyse

Probleemanalyse is het proces van het identificeren, ontleden en begrijpen van problemen om tot effectieve oplossingen te komen. Het omvat het onderzoeken van oorzaken, het evalueren van opties en het selecteren van de beste benadering.

Prestatie-indicatoren voor probleemanalyse

 • Oorzakenidentificatie: Het vinden van de diepere oorzaken van een probleem.
 • Kritisch denken: Het evalueren van informatie met een kritische en analytische blik.
 • Optie-evaluatie: Het beoordelen van verschillende mogelijke oplossingen op basis van hun effectiviteit.
 • Besluitvorming: Het nemen van weloverwogen beslissingen gebaseerd op analyse van gegevens.
 • Continue verbetering: Het aanpakken van problemen met een mindset van voortdurende verbetering.

Kernkwaliteiten gerelateerd aan probleemanalyse

 • Analytisch
 • Kritisch
 • Vindingrijk
 • Gedetailleerd
 • Logisch
 • Objectief

Vaardigheden gerelateerd aan probleemanalyse

Praktijkvoorbeelden probleemanalyse

 • Ziet in een vroeg stadium dat er problemen aan gaan komen en signaleert deze.
 • Komt, als een probleem zichtbaar wordt, in actie door te zorgen voor informatie en/of een plan voor te ondernemen stappen.
 • Stelt logisch en methodisch vast waar een fout zit en bepaalt evenzo de oorzaak ervan.
 • Benut actief de voor het functioneren noodzakelijke informatiebronnen.
 • Legt verbanden tussen verschillende informaties uit allerlei bronnen over relevante situaties en problemen.
 • Onderzoekt het probleem, verzamelt informatie over achtergronden en oorzaken voordat er tot verdere actie wordt overgegaan.
 • Gebruikt verschillende manieren om ingewikkelde problemen aan te pakken en relevante informatie te verkrijgen.
 • Ziet dat informatie ontbreekt, gaat op zoek naar aanvullende informatie.
 • Maakt onderscheid tussen informatie over de feiten en meningen of interpretaties.
 • Analyseert processen waardoor problemen ontstaan.
 • Maakt duidelijk en toepasselijk onderscheid tussen hoofdzaken en bijzaken.
 • Bepaalt eerst de hoofdlijnen, detailleert later.
 • Benoemt de oorzaken van problemen die zich voordoen.
 • Maakt verschil tussen symptomen en oorzaken duidelijk.
 • Integreert nieuw verworven inzichten met bestaande kennis en informatie.

Kennisbank

De ideale klant zoeken

Het vinden van je ideale klant is als het vinden van een schat - het vergt geduld, strategie en een goed plan van aanpak. Of je nu een startende ondernemer bent of een gevestigd bedrijf runt, het kennen en begrijpen van je doelgroep is van cruciaal belang voor succes.

Competenties voorbeelden

Sta je op het punt om te solliciteren of ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Check competenties voorbeelden!

Alles over STEM-velden

STEM is een acroniem dat staat voor Science (Wetenschap), Technology (Technologie), Engineering (Techniek) en Mathematics (Wiskunde).