Probleemanalyse

Definitie van probleemanalyse

Een definitie van de competentie probleemanalyse is het signaleren van problemen, herkennen van belangrijke informatie, verbanden leggen tussen gegevens. Opsporen van mogelijke oorzaken van problemen, zoeken van ter zake doende gegevens.

Praktijkvoorbeelden probleemanalyse

 • Ziet in een vroeg stadium dat er problemen aan gaan komen en signaleert deze.
 • Komt, als een probleem zichtbaar wordt, in actie door te zorgen voor informatie en/of een plan voor te ondernemen stappen.
 • Stelt logisch en methodisch vast waar een fout zit en bepaalt evenzo de oorzaak ervan.
 • Benut actief de voor het functioneren noodzakelijke informatiebronnen.
 • Legt verbanden tussen verschillende informaties uit allerlei bronnen over relevante situaties en problemen.
 • Onderzoekt het probleem, verzamelt informatie over achtergronden en oorzaken voordat er tot verdere actie wordt overgegaan.
 • Gebruikt verschillende manieren om ingewikkelde problemen aan te pakken en relevante informatie te verkrijgen.
 • Ziet dat informatie ontbreekt, gaat op zoek naar aanvullende informatie.
 • Maakt onderscheid tussen informatie over de feiten en meningen of interpretaties.
 • Analyseert processen waardoor problemen ontstaan.
 • Maakt duidelijk en toepasselijk onderscheid tussen hoofdzaken en bijzaken.
 • Bepaalt eerst de hoofdlijnen, detailleert later.
 • Benoemt de oorzaken van problemen die zich voordoen.
 • Maakt verschil tussen symptomen en oorzaken duidelijk.
 • Integreert nieuw verworven inzichten met bestaande kennis en informatie.

Kennisbank

Welke competenties heb je nodig als consultant?

In dit artikel lees je alles over competenties die je moet hebben als consultant. Ontdek ze hier.

Wat zijn de manieren om beter te worden met Microsoft?

Microsoft is veruit het meest gebruikte besturingssysteem ter wereld.

IMPA (International Project Management Association)

IPMA-certificering is een stelsel waarbinnen projectmanagers zich op vakgebieden.