Voortgangscontrole

Vaardigheid – Voortgangscontrole

Opstellen en uitvoeren van procedures om de goede voortgang van processen, taken of activiteiten van medewerkers en van zichzelf zeker te stellen.

Praktijkvoorbeelden voortgangscontrole

  • Zoekt of schept orde en regelmaat in het werk.
  • Controleert voortgang en resultaten van een werkproces of een project.
  • Rappelleert uit eigen beweging wanneer procesinformatie achterwege blijft.
  • Vraagt om terugmelding of rapportage, maakt vervolgafspraken.
  • Maakt afspraken over meetmomenten en voert de geplande metingen uit.

Kennisbank

Welke competenties heb je nodig als consultant?

In dit artikel lees je alles over competenties die je moet hebben als consultant. Ontdek ze hier.

Wat zijn de manieren om beter te worden met Microsoft?

Microsoft is veruit het meest gebruikte besturingssysteem ter wereld.

IMPA (International Project Management Association)

IPMA-certificering is een stelsel waarbinnen projectmanagers zich op vakgebieden.