Voortgangscontrole

Vaardigheid – Voortgangscontrole

Opstellen en uitvoeren van procedures om de goede voortgang van processen, taken of activiteiten van medewerkers en van zichzelf zeker te stellen.

Praktijkvoorbeelden voortgangscontrole

  • Zoekt of schept orde en regelmaat in het werk.
  • Controleert voortgang en resultaten van een werkproces of een project.
  • Rappelleert uit eigen beweging wanneer procesinformatie achterwege blijft.
  • Vraagt om terugmelding of rapportage, maakt vervolgafspraken.
  • Maakt afspraken over meetmomenten en voert de geplande metingen uit.

Kennisbank

IMPA (International Project Management Association)

IPMA-certificering is een stelsel waarbinnen projectmanagers zich op vakgebieden.

Kernkwadranten

Kernkwaliteiten zijn de specifieke sterktes die iemand kenmerken. Vaak de positieve kenmerken van de persoon in kwestie.

Competentieprofiel Facility Manager

De competenties op deze pagina zijn voorbeelden voor het profiel van een Facility manager. Welke kernkwaliteiten horen hierbij?