Voortgangscontrole

Definitie van voortgangscontrole

Voortgangscontrole verwijst naar het systematisch volgen en evalueren van de voortgang van taken en projecten om ervoor te zorgen dat doelen worden bereikt binnen de afgesproken tijdschema’s en budgetten. Het omvat het bewaken van de uitvoering van taken, het identificeren van eventuele vertragingen en het nemen van corrigerende maatregelen.

Praktijkvoorbeelden van voortgangscontrole

  • Mijlpaalbewaking: Het bijhouden van belangrijke mijlpalen in een project om ervoor te zorgen dat deze op tijd worden bereikt.
  • Budgetbeheer: Het bewaken van uitgaven en het zorgen dat ze binnen de begroting blijven.
  • Risicobeoordeling: Het identificeren van potentiële risico’s die de voortgang van het project kunnen belemmeren en het ontwikkelen van mitigatieplannen.
  • Correctieve actie: Het nemen van actie om eventuele vertragingen of problemen aan te pakken en het project weer op het juiste spoor te krijgen.
  • Rapportage: Het regelmatig rapporteren van de voortgang aan belanghebbenden, inclusief eventuele problemen en genomen maatregelen.

Vaardigheden voortgangscontrole voorbeelden

  • Mijlpaalbewaking
  • Budgetbeheer
  • Risicobeoordeling
  • Correctieve actie
  • Rapportage

Kennisbank

De ideale klant zoeken

Het vinden van je ideale klant is als het vinden van een schat - het vergt geduld, strategie en een goed plan van aanpak. Of je nu een startende ondernemer bent of een gevestigd bedrijf runt, het kennen en begrijpen van je doelgroep is van cruciaal belang voor succes.

Competenties voorbeelden

Sta je op het punt om te solliciteren of ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Check competenties voorbeelden!

Alles over STEM-velden

STEM is een acroniem dat staat voor Science (Wetenschap), Technology (Technologie), Engineering (Techniek) en Mathematics (Wiskunde).