Voortgangscontrole

Definitie van voortgangscontrole

Voortgangscontrole verwijst naar het systematisch volgen en evalueren van de voortgang van taken en projecten om ervoor te zorgen dat doelen worden bereikt binnen de afgesproken tijdschema’s en budgetten. Het omvat het bewaken van de uitvoering van taken, het identificeren van eventuele vertragingen en het nemen van corrigerende maatregelen.

Praktijkvoorbeelden van voortgangscontrole

  • Mijlpaalbewaking: Het bijhouden van belangrijke mijlpalen in een project om ervoor te zorgen dat deze op tijd worden bereikt.
  • Budgetbeheer: Het bewaken van uitgaven en het zorgen dat ze binnen de begroting blijven.
  • Risicobeoordeling: Het identificeren van potentiële risico’s die de voortgang van het project kunnen belemmeren en het ontwikkelen van mitigatieplannen.
  • Correctieve actie: Het nemen van actie om eventuele vertragingen of problemen aan te pakken en het project weer op het juiste spoor te krijgen.
  • Rapportage: Het regelmatig rapporteren van de voortgang aan belanghebbenden, inclusief eventuele problemen en genomen maatregelen.

Vaardigheden voortgangscontrole voorbeelden

  • Mijlpaalbewaking
  • Budgetbeheer
  • Risicobeoordeling
  • Correctieve actie
  • Rapportage

Kennisbank

Welke vaardigheden heb je nodig als bedrijfsfotograaf?

Wil je weten welke vaardigheden een bedrijfsfotograaf moet beheersen? Lees dan snel verder en ontdek meer!

Wat is een vaardigheid?

Vaardigheden worden aangeleerd, ontwikkeld en verbeterd door middel van training, oefening en ervaring. Lees hier alles over vaardigheden.

Welke competenties heb je nodig als recruiter?

Jezelf als recruiter blijven ontwikkelen en versterken? Ontdek hier meer over welke competenties je nodig hebt als recruiter.