Coördinatieteam

Een coördinatieteam is een groep mensen die zijn samengebracht om een bepaalde taak of project te coördineren en te beheren. Het team is verantwoordelijk voor het plannen, organiseren, communiceren en sturen van activiteiten die nodig zijn om het doel te bereiken.

Praktijkvoorbeelden coördinatieteam:

 • Evenementenplanning: Een coördinatieteam wordt gevormd om een groot evenement te plannen en te organiseren, zoals een conferentie of een festival. 
 • Crisisbeheersing: Wordt gevormd om een crisis te beheersen, zoals een natuurramp of een noodsituatie. Het team kan bestaan uit leden die verantwoordelijk zijn voor de communicatie, de logistiek, de veiligheid en andere aspecten van de crisisbeheersing. 
 • Projectmanagement: Het team wordt gevormd om een project te beheren en te coördineren, zoals de bouw van een gebouw of de ontwikkeling van een softwaretoepassing. 
 • Onderzoek: Een coördinatieteam wordt gevormd om een onderzoeksproject uit te voeren, zoals een medisch onderzoek of een marktonderzoek. 
 • Logistiek: Het beheren van de logistiek van een bedrijf of organisatie, zoals het vervoer van goederen of de planning van routes voor transport.

Vaardigheden coördinatieteam voorbeelden:

 • Leiderschap
 • Communicatie
 • Planning en organisatie
 • Probleemoplossing
 • Flexibiliteit
 • Samenwerking

Kennisbank

IMPA (International Project Management Association)

IPMA-certificering is een stelsel waarbinnen projectmanagers zich op vakgebieden.

Kernkwadranten

Kernkwaliteiten zijn de specifieke sterktes die iemand kenmerken. Vaak de positieve kenmerken van de persoon in kwestie.

Competentieprofiel Facility Manager

De competenties op deze pagina zijn voorbeelden voor het profiel van een Facility manager. Welke kernkwaliteiten horen hierbij?