Impulsief

Definitie van Impulsief

Impulsiviteit is het neigen naar onmiddellijke actie of besluitvorming zonder diep nadenken of overwegen van de gevolgen. Een impulsief persoon handelt vaak op instinct of onmiddellijke emotie, en kan snel beslissingen nemen of reageren op situaties zonder uitgebreide overweging.

Kernkwaliteiten gerelateerd aan impulsief

 • Spontaniteit
 • Actiegerichtheid
 • Besluitvaardigheid
 • Energie
 • Directheid

Competenties die soms gerelateerd zijn aan impulsief (maar het kan ook een valkuil zijn)

 • Snelle besluitvorming
 • Crisismanagement
 • Innovatie
 • Creativiteit
 • Aanpassingsvermogen

Praktijkvoorbeelden impulsief

 • Een impulsieve shopper kan een aankoop doen op basis van een onmiddellijke wens of aantrekking tot een item, zonder het budget of de werkelijke behoefte in overweging te nemen.
 • In een vergadering kan een impulsief teamlid een idee opperen zonder het volledig uit te werken, wat kan leiden tot nieuwe, creatieve brainstormsessies of soms tot overhaaste beslissingen.
 • Een impulsieve reiziger kan besluiten om een ongeplande reis te maken, wat kan leiden tot onverwachte avonturen en ervaringen.
 • In persoonlijke relaties kan een impulsief individu onmiddellijk reageren op gevoelens of gebeurtenissen, wat zowel positieve verrassingen als mogelijke conflicten kan veroorzaken.

Kennisbank

Het 7S-Model van McKinsey

Het 7S-model van McKinsey is bekend als een krachtig hulpmiddel om organisatorische verandering te begrijpen en te stimuleren. Lees hier meer over het 7S-model van McKinsey.

Het ontwikkelen van vaardigheden: methoden en technieken

Het verwerven van nieuwe vaardigheden en het verbeteren van bestaande vaardigheden is een fundamenteel aspect van menselijke ontwikkeling. Lees meer over methoden en technieken die daarbij helpen.

Het belang van vaardigheden in persoonlijke en professionele ontwikkeling

Vaardigheden verwijzen naar de bekwaamheid en capaciteiten die een individu bezit om bepaalde taken uit te voeren. Leer meer over het belang van persoonlijke en professionele ontwikkeling.