Sympathie

Definitie van sympathie

Sympathie is het vermogen om medeleven en begrip te tonen voor de ervaringen van anderen. Het gaat om het kunnen delen van de gevoelens van anderen, en het tonen van zorg en bezorgdheid in reactie op hun behoeften.

Prestatie-indicatoren voor sympathie

 • Empathie: Het tonen van begrip en inlevingsvermogen in de gevoelens van anderen.
 • Ondersteuning: Het bieden van hulp, advies en troost aan mensen in moeilijke situaties.
 • Luisteren: Het actief luisteren naar anderen zonder oordelen en met volledige aandacht.
 • Responsiviteit: Het reageren op de behoeften en gevoelens van anderen met zorg en attentheid.
 • Positieve relaties: Het opbouwen van relaties gebaseerd op vertrouwen, respect en warmte.

Kernkwaliteiten gerelateerd aan sympathie

 • Empathisch
 • Ondersteunend
 • Luisterend
 • Medelevend
 • Zorgzaam
 • Respectvol

Vaardigheden gerelateerd aan sympathie

 • Empathische communicatie
 • Actief luisteren
 • Troost bieden
 • Emotionele steun geven
 • Conflictbeheersing
 • Relationele vaardigheden

Kennisbank

Het 7S-Model van McKinsey

Het 7S-model van McKinsey is bekend als een krachtig hulpmiddel om organisatorische verandering te begrijpen en te stimuleren. Lees hier meer over het 7S-model van McKinsey.

Het ontwikkelen van vaardigheden: methoden en technieken

Het verwerven van nieuwe vaardigheden en het verbeteren van bestaande vaardigheden is een fundamenteel aspect van menselijke ontwikkeling. Lees meer over methoden en technieken die daarbij helpen.

Het belang van vaardigheden in persoonlijke en professionele ontwikkeling

Vaardigheden verwijzen naar de bekwaamheid en capaciteiten die een individu bezit om bepaalde taken uit te voeren. Leer meer over het belang van persoonlijke en professionele ontwikkeling.