Sympathie

Definitie van sympathie

Sympathie is het vermogen om medeleven en begrip te tonen voor de ervaringen van anderen. Het gaat om het kunnen delen van de gevoelens van anderen, en het tonen van zorg en bezorgdheid in reactie op hun behoeften.

Prestatie-indicatoren voor sympathie

 • Empathie: Het tonen van begrip en inlevingsvermogen in de gevoelens van anderen.
 • Ondersteuning: Het bieden van hulp, advies en troost aan mensen in moeilijke situaties.
 • Luisteren: Het actief luisteren naar anderen zonder oordelen en met volledige aandacht.
 • Responsiviteit: Het reageren op de behoeften en gevoelens van anderen met zorg en attentheid.
 • Positieve relaties: Het opbouwen van relaties gebaseerd op vertrouwen, respect en warmte.

Kernkwaliteiten gerelateerd aan sympathie

 • Empathisch
 • Ondersteunend
 • Luisterend
 • Medelevend
 • Zorgzaam
 • Respectvol

Vaardigheden gerelateerd aan sympathie

 • Empathische communicatie
 • Actief luisteren
 • Troost bieden
 • Emotionele steun geven
 • Conflictbeheersing
 • Relationele vaardigheden

Kennisbank

Alles over STEM-velden

STEM is een acroniem dat staat voor Science (Wetenschap), Technology (Technologie), Engineering (Techniek) en Mathematics (Wiskunde).

Het belangrijke verschil tussen EQ en IQ

Emotionele Intelligentie (EQ) en Intelligentie Quotiënt (IQ) zijn twee termen die vaak worden gebruikt om verschillende aspecten van menselijke intelligentie en bekwaamheid te beschrijven.

Welke vaardigheden heb je nodig als bedrijfsfotograaf?

Wil je weten welke vaardigheden een bedrijfsfotograaf moet beheersen? Lees dan snel verder en ontdek meer!