Experimenteren

Definitie van experimenteren

Experimenteren is het vermogen om nieuwe ideeën, methoden en benaderingen uit te proberen om problemen op te lossen of verbeteringen aan te brengen. Het gaat om een bereidheid om risico’s te nemen, om te leren van mislukkingen en om creatief en innovatief te denken.

Prestatie-indicatoren voor experimenteren

 • Creativiteit: De mate waarin iemand innovatieve en vernieuwende ideeën genereert.
 • Risicobereidheid: Het vermogen om nieuwe benaderingen te proberen, zelfs als ze buiten de comfortzone liggen.
 • Leergierigheid: De bereidheid om nieuwe kennis en ervaringen op te doen door te experimenteren.
 • Aanpassingsvermogen: Het vermogen om snel te reageren op veranderingen en nieuwe informatie.
 • Resultaatgerichtheid: Het behalen van positieve resultaten door middel van experimenteren.

Kernkwaliteiten gerelateerd aan experimenteren

 • Innovatief
 • Risico-nemend
 • Leergierig
 • Creatief
 • Nieuwsgierig
 • Flexibel

Vaardigheden gerelateerd aan experimenteren

Kennisbank

Het 7S-Model van McKinsey

Het 7S-model van McKinsey is bekend als een krachtig hulpmiddel om organisatorische verandering te begrijpen en te stimuleren. Lees hier meer over het 7S-model van McKinsey.

Het ontwikkelen van vaardigheden: methoden en technieken

Het verwerven van nieuwe vaardigheden en het verbeteren van bestaande vaardigheden is een fundamenteel aspect van menselijke ontwikkeling. Lees meer over methoden en technieken die daarbij helpen.

Het belang van vaardigheden in persoonlijke en professionele ontwikkeling

Vaardigheden verwijzen naar de bekwaamheid en capaciteiten die een individu bezit om bepaalde taken uit te voeren. Leer meer over het belang van persoonlijke en professionele ontwikkeling.