Creatief vermogen 

Definitie van creatief vermogen

Creatief vermogen verwijst naar het vermogen van een persoon om originele en inventieve ideeën te bedenken en deze om te zetten in tastbare resultaten. Het omvat het vermogen om op nieuwe manieren naar problemen en situaties te kijken en innovatieve oplossingen te bedenken. 

Praktijkvoorbeelden creatief vermogen

 • Een ontwerper die nieuwe en innovatieve producten ontwerpt, met gebruik van nieuwe technologieën en materialen.
 • Een wetenschapper die nieuwe onderzoeksgebieden verkent en innovatieve oplossingen bedenkt voor complexe problemen.
 • Een schrijver die originele ideeën en verhalen bedenkt en deze omzet in bestsellers.
 • Een ondernemer die nieuwe en unieke producten of diensten bedenkt en deze met succes op de markt brengt.
 • Een kunstenaar die nieuwe en originele kunstwerken creëert, met gebruik van verschillende media en technieken.
 • Een docent die creatieve en interactieve lesmethoden bedenkt om studenten te betrekken en te motiveren.

Vaardigheden creatief vermogen voorbeelden

 • Verbeeldingskracht
 • Originaliteit
 • Flexibiliteit
 • Probleemoplossend vermogen
 • Experimentele houding
 • Risicobereidheid

Kennisbank

Het 7S-Model van McKinsey

Het 7S-model van McKinsey is bekend als een krachtig hulpmiddel om organisatorische verandering te begrijpen en te stimuleren. Lees hier meer over het 7S-model van McKinsey.

Het ontwikkelen van vaardigheden: methoden en technieken

Het verwerven van nieuwe vaardigheden en het verbeteren van bestaande vaardigheden is een fundamenteel aspect van menselijke ontwikkeling. Lees meer over methoden en technieken die daarbij helpen.

Het belang van vaardigheden in persoonlijke en professionele ontwikkeling

Vaardigheden verwijzen naar de bekwaamheid en capaciteiten die een individu bezit om bepaalde taken uit te voeren. Leer meer over het belang van persoonlijke en professionele ontwikkeling.