Creatief vermogen 

Creatief vermogen verwijst naar het vermogen van een persoon om originele en inventieve ideeën te bedenken en deze om te zetten in tastbare resultaten. Het omvat het vermogen om op nieuwe manieren naar problemen en situaties te kijken en innovatieve oplossingen te bedenken. 

Praktijkvoorbeelden creatief vermogen: 

 • Een ontwerper die nieuwe en innovatieve producten ontwerpt, met gebruik van nieuwe technologieën en materialen.
 • Een wetenschapper die nieuwe onderzoeksgebieden verkent en innovatieve oplossingen bedenkt voor complexe problemen.
 • Een schrijver die originele ideeën en verhalen bedenkt en deze omzet in bestsellers.
 • Een ondernemer die nieuwe en unieke producten of diensten bedenkt en deze met succes op de markt brengt.
 • Een kunstenaar die nieuwe en originele kunstwerken creëert, met gebruik van verschillende media en technieken.
 • Een docent die creatieve en interactieve lesmethoden bedenkt om studenten te betrekken en te motiveren.

Vaardigheden creatief vermogen voorbeelden:

 • Verbeeldingskracht
 • Originaliteit
 • Flexibiliteit
 • Probleemoplossend vermogen
 • Experimentele houding
 • Risicobereidheid

Kennisbank

IMPA (International Project Management Association)

IPMA-certificering is een stelsel waarbinnen projectmanagers zich op vakgebieden.

Kernkwadranten

Kernkwaliteiten zijn de specifieke sterktes die iemand kenmerken. Vaak de positieve kenmerken van de persoon in kwestie.

Competentieprofiel Facility Manager

De competenties op deze pagina zijn voorbeelden voor het profiel van een Facility manager. Welke kernkwaliteiten horen hierbij?