Durf

Een definitie van de competentie durf is het aangaan van risico’s om uiteindelijk een herkenbaar voordeel te behalen.

Praktijkvoorbeelden durf:

 • Beslist wanneer dat nodig is, ondanks duidelijk onvolledige informatie.
 • Zelfverzekerd communiceren.
 • Ideeën en meningen uiten.
 • Eigen emoties beheersen.
 • Omgaan met druk.
 • Eigen prioriteiten stellen.
 • Beslist over zaken met belangrijke consequenties waarvan de afloop niet zeker is.
 • Profileert zich in een groep.
 • Presenteert een controversieel standpunt.
 • Gaat confrontaties niet uit de weg.
 • Is bereid zich achteraf te rechtvaardigen voor een noodzakelijk geachte afwijking van standaardprocedures.

Kennisbank

IMPA (International Project Management Association)

IPMA-certificering is een stelsel waarbinnen projectmanagers zich op vakgebieden.

Kernkwadranten

Kernkwaliteiten zijn de specifieke sterktes die iemand kenmerken. Vaak de positieve kenmerken van de persoon in kwestie.

Competentieprofiel Facility Manager

De competenties op deze pagina zijn voorbeelden voor het profiel van een Facility manager. Welke kernkwaliteiten horen hierbij?