Competentieprofiel Facility Manager

Samenvatting Artikel
Competentieprofiel Facility Manager

De competenties op deze pagina zijn voorbeelden van competenties die van toepassing kunnen zijn op een facility manager of faciliteit manager. Handig om te gebruiken als startpunt voor het schrijven van een functiebeschrijving.

Lijst met competenties facility manager

 • Ondernemend.
 • Collegialiteit.
 • Motiveren.
 • Flexibiliteit.
 • Ambitie.
 • Verantwoordelijkheidsbesef.
 • Analyserend en adviserend vermogen.
 • Kwaliteitsbesef.

Bijbehorende kernkwaliteiten facility manager

Facility manager kernkwaliteiten voor de competentie zelfstandig

 • Zelfverzekerd.
 • Verantwoordelijk.
 • Openhartig.
 • Eerlijk.

Facility manager kernkwaliteiten voor de competentie ondernemend

 • Weet te overtuigen.
 • Inlevingsvermogen.
 • Doorzetter.
 • Nieuwsgierig.
 • Avontuurlijk.
 • Initiatiefrijk.
 • Optimistisch.
 • Vastberaden.
 • Doelgericht.
 • Organisator.
 • Levendig.
 • Vrolijk.

Facility manager kernkwaliteiten voor de competentie collegialiteit

 • Inlevingsvermogen.
 • Behulpzaam.
 • Zorgzaam.
 • Vriendelijk.
 • Kan goed luisteren.
 • Bemiddelaar.

Facility manager kernkwaliteiten voor de competentie motiveren

 • Enthousiast;
 • Belangstellend;
 • Inspirerend;
 • Kan goed luisteren;
 • Inlevingsvermogen;
 • Respectvol.

Facility manager kernkwaliteiten voor de competentie flexibiliteit

 • Flexibel.
 • Kan goed luisteren.
 • Inlevingsvermogen.
 • Creatief.
 • Kan relativeren.

Facility manager kernkwaliteiten voor de competentie ambitie

 • Doelgericht.
 • Gedisciplineerd.
 • Ordelijk.
 • Krachtig.
 • Verdraagzaam.
 • Doorzetter.

Facility manager kernkwaliteiten voor de competentie verantwoordelijkheidsbesef

 • Zorgvuldig.
 • Toegewijd.
 • Betrouwbaar.
 • Doorzetter.
 • Vastberaden.
 • Zelfstandig.
 • Verantwoordelijk.

Facility manager kernkwaliteiten voor de competentie analyserend en adviserend vermogen

 • Creatief.
 • Doelgericht.
 • Kan goed analyseren.
 • Inlevingsvermogen.
 • Kan goed luisteren.
 • Duidelijk.
 • Weet te onderscheiden.
 • Weet te overtuigen.
 • Inspirerend.

Facility manager kernkwaliteiten voor de competentie kwaliteitsbesef

 • Consequent.
 • Ordelijk.
 • Gedisciplineerd.
 • Oplettend.
 • Toegewijd.
 • Zorgzaam.
 • Zorgvuldig.

Ontwikkel jezelf

Het 7S-Model van McKinsey

Het 7S-model van McKinsey is bekend als een krachtig hulpmiddel om organisatorische verandering te begrijpen en te stimuleren. Lees hier meer over het 7S-model van McKinsey.

Het ontwikkelen van vaardigheden: methoden en technieken

Het verwerven van nieuwe vaardigheden en het verbeteren van bestaande vaardigheden is een fundamenteel aspect van menselijke ontwikkeling. Lees meer over methoden en technieken die daarbij helpen.

Het belang van vaardigheden in persoonlijke en professionele ontwikkeling

Vaardigheden verwijzen naar de bekwaamheid en capaciteiten die een individu bezit om bepaalde taken uit te voeren. Leer meer over het belang van persoonlijke en professionele ontwikkeling.