Tolerantie

Definitie van tolerantie

Tolerantie verwijst naar de acceptatie en respectvolle houding ten opzichte van verschillende ideeën, overtuigingen, culturen, levensstijlen en diversiteit in het algemeen. Het betekent openstaan voor verschillen en het vermogen om harmonieus samen te leven en te werken met mensen die anders zijn dan jij.

Praktijkvoorbeelden tolerantie

  • Laat bij het samenwerken zien dat je geen enkele moeite heeft met het omgaan met homofiele collega’s.
  • Laat bij een presentatie zien dat je je ergert aan evident homofiel gedrag tussen het publiek.
  • Toont bij het werk in de receptie dat je het gedrag van een cliënt accepteert die in gedrag of uiterlijk blijk geeft van een andere geloofsovertuiging en/of ander cultuurpatroon.
  • Laat bij een discussie merken dat je een hevige afkeer heeft van groepen en sekten, bijv. Scientology, in het algemeen van organisaties waarvan je meent dat zij drukmiddelen gebruiken om hun leden met lichamelijke, morele of financiële dwang aan zich te verbinden.
  • Schrijft in bedrijfsregels en voorschriften dat er geen bezwaar mag zijn dat mensen met uiterlijke tekenen, kleding, gedrag, enzovoorts, op het werk laten zien dat zij tot een bepaalde cultuur, geloofsovertuiging, sociale groep of supportersclub behoren.
  • Geeft aan dat het volstrekt niet geaccepteerd wordt dat mensen ongelimiteerd door middel van uiterlijke tekenen, kleding, gedrag, etc. aangeven dat zij tot een bepaalde cultuur, geloofsovertuiging of sociale groep behoren met de bedoeling om daarmee op anderen druk uit te oefenen, angst aan te jagen en macht te verwerven.
  • Heeft geen problemen met het eten van eieren van kippen uit legbatterijen en geniet van karbonaden van varkens die niet buiten mogen ronddartelen in de modder.
  • Laat zien dat je het niet aandurft in het openbaar bezwaar te maken tegen uitingen van vandalisme en onaangepast gedrag, of zich in afkeurende zin uit te spreken over bizarre elementen uit andere culturen, zoals vrouwenbesnijdenis.

Vaardigheden tolerantie voorbeelden

Kennisbank

Welke vaardigheden heb je nodig als bedrijfsfotograaf?

Wil je weten welke vaardigheden een bedrijfsfotograaf moet beheersen? Lees dan snel verder en ontdek meer!

Wat is een vaardigheid?

Vaardigheden worden aangeleerd, ontwikkeld en verbeterd door middel van training, oefening en ervaring. Lees hier alles over vaardigheden.

Welke competenties heb je nodig als recruiter?

Jezelf als recruiter blijven ontwikkelen en versterken? Ontdek hier meer over welke competenties je nodig hebt als recruiter.