Tolerantie

Tolerantie: anderen toestaan zich te gedragen, te uiten en te leven zoals zij dat willen, zonder enige inmenging.

Praktijkvoorbeelden tolerantie

  • Laat bij het samenwerken zien dat je geen enkele moeite heeft met het omgaan met homofiele collega’s.
  • Laat bij een presentatie zien dat je je ergert aan evident homofiel gedrag tussen het publiek.
  • Toont bij het werk in de receptie dat je het gedrag van een cliënt accepteert die in gedrag of uiterlijk blijk geeft van een andere geloofsovertuiging en/of ander cultuurpatroon.
  • Laat bij een discussie merken dat je een hevige afkeer heeft van groepen en sekten, bijv. Scientology, in het algemeen van organisaties waarvan je meent dat zij drukmiddelen gebruiken om hun leden met lichamelijke, morele of financiële dwang aan zich te verbinden.
  • Schrijft in bedrijfsregels en voorschriften dat er geen bezwaar mag zijn dat mensen met uiterlijke tekenen, kleding, gedrag, enzovoorts, op het werk laten zien dat zij tot een bepaalde cultuur, geloofsovertuiging, sociale groep of supportersclub behoren.
  • Geeft aan dat het volstrekt niet geaccepteerd wordt dat mensen ongelimiteerd door middel van uiterlijke tekenen, kleding, gedrag, etc. aangeven dat zij tot een bepaalde cultuur, geloofsovertuiging of sociale groep behoren met de bedoeling om daarmee op anderen druk uit te oefenen, angst aan te jagen en macht te verwerven.
  • Heeft geen problemen met het eten van eieren van kippen uit legbatterijen en geniet van karbonaden van varkens die niet buiten mogen ronddartelen in de modder.
  • Laat zien dat je het niet aandurft in het openbaar bezwaar te maken tegen uitingen van vandalisme en onaangepast gedrag, of zich in afkeurende zin uit te spreken over bizarre elementen uit andere culturen, zoals vrouwenbesnijdenis.

Kennisbank

IMPA (International Project Management Association)

IPMA-certificering is een stelsel waarbinnen projectmanagers zich op vakgebieden.

Kernkwadranten

Kernkwaliteiten zijn de specifieke sterktes die iemand kenmerken. Vaak de positieve kenmerken van de persoon in kwestie.

Competentieprofiel Facility Manager

De competenties op deze pagina zijn voorbeelden voor het profiel van een Facility manager. Welke kernkwaliteiten horen hierbij?