Mondeling communiceren

Mondeling communiceren: ideeën en meningen in toepasselijke en begrijpelijke taal aan anderen duidelijk maken in woorden en lichaamstaal, goed afgestemd op de ander.

Praktijkvoorbeelden mondeling communiceren:

 • Spreekt duidelijk verstaanbaar.
 • Praat rustig, neemt pauzes, let op reacties van de toehoorders.
 • Formuleert helder en duidelijk.
 • Gebruikt korte zinnen, vermijdt tussenzinnen en andere ingewikkelde constructies.
 • Spreekt in begrijpelijke taal.
 • Kiest zorgvuldig de juiste woorden.
 • Vermijdt vaktaal of legt een begrip uit de vaktaal duidelijk uit.
 • De lichaamstaal, de gebaren, ‘de non-verbale communicatie’, is effectief en correct.
 • Gebruikt spreekwijzen, taalvormen, die aansluiten bij de wereld van de toehoorders.
 • Brengt de bedoeling van een boodschap goed over.
 • Toetst of de ander de boodschap goed heeft begrepen.
 • Gaat na of er misschien nog vragen zijn bij de toehoorders.
 • Verheldert een probleem met een goed voorbeeld.

Kennisbank

IMPA (International Project Management Association)

IPMA-certificering is een stelsel waarbinnen projectmanagers zich op vakgebieden.

Kernkwadranten

Kernkwaliteiten zijn de specifieke sterktes die iemand kenmerken. Vaak de positieve kenmerken van de persoon in kwestie.

Competentieprofiel Facility Manager

De competenties op deze pagina zijn voorbeelden voor het profiel van een Facility manager. Welke kernkwaliteiten horen hierbij?