Mondeling communiceren

Mondeling communiceren: ideeën en meningen in toepasselijke en begrijpelijke taal aan anderen duidelijk maken in woorden en lichaamstaal, goed afgestemd op de ander.

Praktijkvoorbeelden mondeling communiceren:

 • Spreekt duidelijk verstaanbaar.
 • Praat rustig, neemt pauzes, let op reacties van de toehoorders.
 • Formuleert helder en duidelijk.
 • Gebruikt korte zinnen, vermijdt tussenzinnen en andere ingewikkelde constructies.
 • Spreekt in begrijpelijke taal.
 • Kiest zorgvuldig de juiste woorden.
 • Vermijdt vaktaal of legt een begrip uit de vaktaal duidelijk uit.
 • De lichaamstaal, de gebaren, ‘de non-verbale communicatie’, is effectief en correct.
 • Gebruikt spreekwijzen, taalvormen, die aansluiten bij de wereld van de toehoorders.
 • Brengt de bedoeling van een boodschap goed over.
 • Toetst of de ander de boodschap goed heeft begrepen.
 • Gaat na of er misschien nog vragen zijn bij de toehoorders.
 • Verheldert een probleem met een goed voorbeeld.

Kennisbank

Welke competenties heb je nodig als consultant?

In dit artikel lees je alles over competenties die je moet hebben als consultant. Ontdek ze hier.

Wat zijn de manieren om beter te worden met Microsoft?

Microsoft is veruit het meest gebruikte besturingssysteem ter wereld.

IMPA (International Project Management Association)

IPMA-certificering is een stelsel waarbinnen projectmanagers zich op vakgebieden.