Flexibel gedrag

Flexibel gedrag: indien zich problemen of kansen voordoen de eigen gedragsstijl veranderen om een gesteld doel te bereiken.

Praktijkvoorbeelden flexibel gedrag:

 • Objectiveert, toont afstand te kunnen nemen van emotionele situaties.
 • Maakt de balans op van kansen en mogelijkheden van een nieuwe situatie.
 • Brengt waardering op voor een onverwacht nieuw gezichtspunt.
 • Stapt af van een vooraf gemaakt plan, om een beoogd resultaat beter of eerder te bereiken.
 • Kiest gemakkelijk verschillende werkwijzen om eenzelfde of een beter resultaat te bereiken.
 • Wisselt tijdens het gesprek van informeren naar vragen, van inhoud naar procedure, etc.
 • Verandert onder tijdsdruk op praktische wijze van aanpak om een acceptabel doel te bereiken.
 • Verandert op het juiste moment van gedrag bij weerstand.
 • Past stijl van leidinggeven en informeren aan, afhankelijk van situatie en persoon.
 • Schakelt naar een ander abstractieniveau, gebruikt een andere toon, als er kans is dat dit beter overkomt bij de gesprekspartners.
 • Houdt duidelijk rekening met positie en karakter van gesprekspartners.
 • Profiteert van een toevallige verandering in de omstandigheden.

Kennisbank

IMPA (International Project Management Association)

IPMA-certificering is een stelsel waarbinnen projectmanagers zich op vakgebieden.

Kernkwadranten

Kernkwaliteiten zijn de specifieke sterktes die iemand kenmerken. Vaak de positieve kenmerken van de persoon in kwestie.

Competentieprofiel Facility Manager

De competenties op deze pagina zijn voorbeelden voor het profiel van een Facility manager. Welke kernkwaliteiten horen hierbij?