Conflicthantering

Conflicthantering verwijst naar het proces van het oplossen van conflicten tussen twee of meer partijen, op een respectvolle manier.

Praktijkvoorbeelden conflicthantering:

 • Werk: Een werknemer heeft een conflict met zijn/haar collega over de verdeling van taken of de manier waarop het werk wordt uitgevoerd.
 • Familie: Er is een meningsverschil tussen twee familieleden over een erfeniskwestie of de opvoeding van een kind.
 • Politiek: Twee politieke partijen zijn het oneens over een bepaald beleid of een wetgevingsvoorstel.
 • Buurt: Buren hebben een conflict over geluidsoverlast, het gebruik van gemeenschappelijke ruimtes of overlast van huisdieren.
 • Internationale betrekkingen: Twee landen hebben een geschil over grondgebied, handelsovereenkomsten of mensenrechtenkwesties.

Vaardigheden conflicthantering voorbeelden: 

 • Communicatieve vaardigheden
 • Empathie
 • Onderhandelingsvaardigheden
 • Creativiteit
 • Geduld
 • Analytisch vermogen

Kennisbank

IMPA (International Project Management Association)

IPMA-certificering is een stelsel waarbinnen projectmanagers zich op vakgebieden.

Kernkwadranten

Kernkwaliteiten zijn de specifieke sterktes die iemand kenmerken. Vaak de positieve kenmerken van de persoon in kwestie.

Competentieprofiel Facility Manager

De competenties op deze pagina zijn voorbeelden voor het profiel van een Facility manager. Welke kernkwaliteiten horen hierbij?