IMPA (International Project Management Association)

Samenvatting Artikel
IMPA (International Project Management Association) - feature image 01

Wat is IMPA?

IPMA-certificering is een stelsel waarbinnen projectmanagers zich op vier verschillende niveaus kunnen laten certificeren. De IPMA-certificering maakt onderscheid tussen ervaring en niveau zichtbaar en biedt duidelijkheid over de kennis en vaardigheden die projectmanagers in huis hebben.

Wat betekent IPMA?

IPMA bestaat voor International Project Management Association, een internationale beroepsvereniging van Projectmanagers.

Waarom IPMA?

IPMA zorgt voor een verdere professionalisering van het vakgebied. Op een objectieve en transparante wijze kan inzicht worden verkregen in de competenties van de projectmanager en kunnen deze competenties worden getoetst. IPMA geschikt voor iedere branche en niet exclusief verbonden aan ICT-projecten. IPMA is sterk in opkomst en inmiddels erkend in meer dan 50 landen.

Voordelen IPMA-certificering voor organisaties

 • Garantie met betrekking tot kwaliteit en capaciteiten van de projectmanager.
 • Projecten worden beter beheersbaar.
 • Objectief inzicht in competenties van projectmanagers.
 • Kenmerk van kwaliteit en transparantie naar klanten.
 • Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden.

Voordelen IPMA-certificering voor projectmanagers

 • Traject van persoonlijke groei.
 • Internationaal erkend bewijs van kwaliteit.
 • Vergroot de mogelijkheden om door te groeien in projectmanagement.
 • Ontvangt feedback van ervaren projectmanager.
 • Bewustwording van eigen ervaring en gedrag.
 • U profesionaliseert zich in uw vak.
 • Aantonen van eigen meerwaarde voor de organisatie.

Wat is een competentie?

Een competentie is een verzameling van kennis, gedragskenmerken, vaardigheden en relevante ervaring, nodig om succesvol een bepaalde functie te vervullen.

Hoe zijn IMPA competenties ingedeeld?

IPMA is gebaseerd op 46 competentie-elementen die zijn gecategoriseerd naar vier IMPA-niveaus. De 46 IMPA competentie-elementen zijn gebundeld in 3 competentiegebieden.

IMPA competentiegebieden

Wat is IMPA certificering?

Een IMPA-certificaat maakt het niveau zichtbaar en biedt duidelijkheid over de kennis
en vaardigheden van een projectmanager.

IMPA certificering op 4 niveaus

Het IPMA-certificeringsstelsel bestaat uit vier niveaus. Van IPMA Level D voor de beginnende projectmanager, tot IPMA Level A voor de ervaren programmamanager. Voor elk van de certificeringsniveaus gelden verschillende tarieven, examenonderdelen en toelatingseisen.

IPMA D (Certified Project Management Associate)

Bij IPMA D hoeft de projectleider enkel kennis te hebben van alle projectmanagementelementen en –aspecten. Er gelden verder geen toelatingseisen

IPMA C (Certified Project Manager)

IPMA C is de projectleider is in staat niet-complexe projecten zelfstandig te leiden en kan hij/zij de projectmanager van een complex project ondersteunen bij alle projectmanagementelementen en -aspecten. Toelatingseisen: minimaal drie jaar projectmanagementervaring als verantwoordelijk projectmanager van niet-complexe projecten

IPMA B (Certified Senior Project Manager)

Om voor IPMA B in aanmerking te komen moet de projectleider in staat zijn complexe projecten zelfstandig te leiden. De projectleiders moet om toegelaten te worden minimaal vijf jaar projectmanagementervaring hebben, waarvan drie jaar als verantwoordelijk projectmanager van complexe projecten.

IPMA A (Certified Project Director)

IPMA A: De projectmanager is in staat alle projecten van een bedrijf of branche te leiden. Hier geldt als toelatingseis dat de projectmanager tenminste acht jaar ervaring heeft als uitvoerend manager van complexe projecten, waarvan vijf jaar in een multi-projectomgeving. Van deze vijf jaar is hij minstens drie jaar uitvoerend en eindverantwoordelijk geweest voor een complex programma dan wel portfolio gericht op het bereiken van een aantal strategische doelen.

Hoe krijg ik een IMPA certificatie?

Cito ontwikkelt en organiseert de IPMA examens, en bemoeit zich niet met de IPMA-opleidingen. Er zijn
veel opleidingen die zich richten op de IPMA-certificering. Meer informatie is te vinden op de website van IPMA Nederland.

Ontwikkel jezelf

De ideale klant zoeken

Het vinden van je ideale klant is als het vinden van een schat - het vergt geduld, strategie en een goed plan van aanpak. Of je nu een startende ondernemer bent of een gevestigd bedrijf runt, het kennen en begrijpen van je doelgroep is van cruciaal belang voor succes.

Competenties voorbeelden

Sta je op het punt om te solliciteren of ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Check competenties voorbeelden!

Alles over STEM-velden

STEM is een acroniem dat staat voor Science (Wetenschap), Technology (Technologie), Engineering (Techniek) en Mathematics (Wiskunde).