Zelfstandigheid

Definitie van zelfstandigheid

Zelfstandigheid is het vermogen om autonoom te werken, beslissingen te nemen en verantwoordelijkheid te dragen voor taken en projecten. Het omvat het vermogen om initiatief te nemen en onafhankelijk te opereren.

Prestatie-indicatoren voor zelfstandigheid

 • Initiatief: Het nemen van proactieve stappen en actie ondernemen zonder continue begeleiding.
 • Besluitvaardigheid: Het nemen van beslissingen op basis van eigen inzicht en beoordeling.
 • Zelfmotivatie: Het vinden van interne motivatie om te presteren zonder externe druk.
 • Verantwoordelijkheid: Het nemen van verantwoordelijkheid voor resultaten en acties.
 • Probleemoplossing: Het oplossen van uitdagingen en obstakels zonder frequente input van anderen.

Kernkwaliteiten gerelateerd aan zelfstandigheid

 • Zelfmotivatie
 • Initiatiefrijk
 • Besluitvaardig
 • Verantwoordelijk
 • Onafhankelijk
 • Gedisciplineerd

Vaardigheden gerelateerd aan zelfstandigheid

Kennisbank

Het 7S-Model van McKinsey

Het 7S-model van McKinsey is bekend als een krachtig hulpmiddel om organisatorische verandering te begrijpen en te stimuleren. Lees hier meer over het 7S-model van McKinsey.

Het ontwikkelen van vaardigheden: methoden en technieken

Het verwerven van nieuwe vaardigheden en het verbeteren van bestaande vaardigheden is een fundamenteel aspect van menselijke ontwikkeling. Lees meer over methoden en technieken die daarbij helpen.

Het belang van vaardigheden in persoonlijke en professionele ontwikkeling

Vaardigheden verwijzen naar de bekwaamheid en capaciteiten die een individu bezit om bepaalde taken uit te voeren. Leer meer over het belang van persoonlijke en professionele ontwikkeling.