Vasthoudenheid

Praktijkvoorbeelden vasthoudendheid:

  • Herhaalt standpunten en voorstellen, eventueel in andere woorden om het doel te bereiken.
  • Blijft streven naar eenzelfde doelstelling volgens eenzelfde gedragslijn ondanks tegenwerpingen en weerstand.
  • Herhaalt eigen standpunten op allerlei manieren om een doel te bereiken.
  • Is niet gemakkelijk van een standpunt af te brengen.
  • Gaat door bij weerstanden en kritiek waar anderen het op zouden geven.

Kennisbank

IMPA (International Project Management Association)

IPMA-certificering is een stelsel waarbinnen projectmanagers zich op vakgebieden.

Kernkwadranten

Kernkwaliteiten zijn de specifieke sterktes die iemand kenmerken. Vaak de positieve kenmerken van de persoon in kwestie.

Competentieprofiel Facility Manager

De competenties op deze pagina zijn voorbeelden voor het profiel van een Facility manager. Welke kernkwaliteiten horen hierbij?