Gevoelig

Definitie van gevoelig

Een definitie voor de competentie gevoelig is laten zien dat men zich goed bewust is van wat andere mensen in hun eigen omgeving voelen en wensen en hiermee ook zichtbaar rekening houden.

Prestatie-indicatoren voor gevoelig

 • Houdt rekening met andermans normen en waarden.
 • Straalt respect uit naar betrokkenen.
 • Reflecteert de situatie van anderen.
 • Houdt rekening met eisen en wensen van de stakeholders.

Kernkwaliteiten gerelateerd aan gevoelig

 • Eerlijk.
 • Gevoelig.
 • Mild.
 • Zorgzaam.

Vaardigheden gerelateerd aan gevoelig

 • Aanpassingsvermogen.
 • Finesse.
 • Hartstocht.
 • Plooibaarheid.

Kennisbank

IMPA (International Project Management Association)

IPMA-certificering is een stelsel waarbinnen projectmanagers zich op vakgebieden.

Kernkwadranten

Kernkwaliteiten zijn de specifieke sterktes die iemand kenmerken. Vaak de positieve kenmerken van de persoon in kwestie.

Competentieprofiel Facility Manager

De competenties op deze pagina zijn voorbeelden voor het profiel van een Facility manager. Welke kernkwaliteiten horen hierbij?