Emotionele intelligentie

Definitie van emotionele intelligentie

Emotionele intelligentie (ook EQ genoemd) is het vermogen om je eigen emoties en die van anderen te herkennen, te begrijpen en te beheren. Het gaat om het gebruik van emotionele informatie om gedrag en denken te sturen en effectief met anderen om te gaan.

Prestatie-indicatoren voor emotionele intelligentie

  • Emotieherkenning: De mate waarin iemand emoties kan herkennen en begrijpen, zowel bij zichzelf als bij anderen.
  • Zelfbeheersing: Het vermogen om emoties onder controle te houden en gepast te reageren, zelfs in uitdagende situaties.
  • Empathie: Het begrijpen en inleven in de emoties van anderen.
  • Relatiebeheer: Het vermogen om positieve en effectieve relaties te creëren en te onderhouden met anderen.
  • Stressbeheersing: Het vermogen om stress te verminderen en emotioneel veerkrachtig te blijven.

Kernkwaliteiten gerelateerd aan emotionele intelligentie

  • Zelfbewust
  • Empathisch
  • Geduldig
  • Sociaal vaardig
  • Stressbestendig

Vaardigheden gerelateerd aan emotionele intelligentie

Kennisbank

Het 7S-Model van McKinsey

Het 7S-model van McKinsey is bekend als een krachtig hulpmiddel om organisatorische verandering te begrijpen en te stimuleren. Lees hier meer over het 7S-model van McKinsey.

Het ontwikkelen van vaardigheden: methoden en technieken

Het verwerven van nieuwe vaardigheden en het verbeteren van bestaande vaardigheden is een fundamenteel aspect van menselijke ontwikkeling. Lees meer over methoden en technieken die daarbij helpen.

Het belang van vaardigheden in persoonlijke en professionele ontwikkeling

Vaardigheden verwijzen naar de bekwaamheid en capaciteiten die een individu bezit om bepaalde taken uit te voeren. Leer meer over het belang van persoonlijke en professionele ontwikkeling.