Discipline

Definitie van discipline

Een definitie voor de competentie discipline is zich gedragen volgens gevestigde regels, gedragscodes, procedures en voorschriften, ook bij tegenslag of teleurstelling.

Prestatie-indicatoren voor discipline

 • Geeft duidelijk grenzen aan tussen professionele en persoonlijke mogelijkheden.
 • Werkt volgens een vaste aanpak om resultaten te bereiken.
 • Stopt tijd en energie in de voorbereiding van een proces, project of manier van werken.
 • Houdt zich aan de regels, voorschriften, procedures of gedragscodes.

Kernkwaliteiten gerelateerd aan discipline

 • Bedachtzaam.
 • Geduldig.
 • Nuchter.
 • Ordelijk.

Vaardigheden gerelateerd aan discipline

 • Ambitie.
 • Doorzettingsvermogen.
 • Kostenbewustzijn.
 • Perfectionistische instelling.

Kennisbank

IMPA (International Project Management Association)

IPMA-certificering is een stelsel waarbinnen projectmanagers zich op vakgebieden.

Kernkwadranten

Kernkwaliteiten zijn de specifieke sterktes die iemand kenmerken. Vaak de positieve kenmerken van de persoon in kwestie.

Competentieprofiel Facility Manager

De competenties op deze pagina zijn voorbeelden voor het profiel van een Facility manager. Welke kernkwaliteiten horen hierbij?