Discipline

Definitie van discipline

Discipline is het vermogen om consistent en toegewijd te blijven aan gestelde doelen en verwachte gedragsnormen. Dit omvat het vermogen om te focussen, zelfbeheersing uit te oefenen en verantwoordelijkheid te nemen voor acties.

Prestatie-indicatoren voor discipline

  • Consistentie: De mate waarin iemand in staat is om dagelijkse inspanningen te handhaven in lijn met gestelde doelen.
  • Zelfbeheersing: Het vermogen om verleidingen en afleidingen te weerstaan en zich te richten op wat belangrijk is.
  • Doorzettingsvermogen: De bereidheid om obstakels en tegenslagen te overwinnen zonder de gestelde doelen op te geven.
  • Tijdsbeheer: Het vermogen om tijd effectief te beheren en prioriteiten te stellen. Verantwoordelijkheid: De mate waarin iemand zich verantwoordelijk voelt voor zijn/haar eigen acties en resultaten

Kernkwaliteiten gerelateerd aan discipline

  • Bedachtzaam
  • Geduldig
  • Nuchter
  • Ordelijk
  • Volhardend
  • Verantwoordelijk

Vaardigheden gerelateerd aan discipline

Kennisbank

Alles over STEM-velden

STEM is een acroniem dat staat voor Science (Wetenschap), Technology (Technologie), Engineering (Techniek) en Mathematics (Wiskunde).

Het belangrijke verschil tussen EQ en IQ

Emotionele Intelligentie (EQ) en Intelligentie Quotiënt (IQ) zijn twee termen die vaak worden gebruikt om verschillende aspecten van menselijke intelligentie en bekwaamheid te beschrijven.

Welke vaardigheden heb je nodig als bedrijfsfotograaf?

Wil je weten welke vaardigheden een bedrijfsfotograaf moet beheersen? Lees dan snel verder en ontdek meer!