Rekenvaardigheid

Definitie van rekenvaardigheid

Rekenvaardigheid verwijst naar het vermogen om met getallen, wiskundige concepten en berekeningen om te gaan. Het omvat het begrip en de toepassing van basisrekenkundige operaties, numerieke vaardigheden en het vermogen om wiskundige problemen op te lossen.

Praktijkvoorbeelden van rekenvaardigheid

  • Basismathematica: Het beheersen van de vier basisbewerkingen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen) en het kunnen uitvoeren van berekeningen met gehele getallen, decimale getallen en breuken.
  • Percentages en verhoudingen: Het begrijpen en kunnen werken met percentages, verhoudingen en proportionele relaties.
  • Probleemoplossing met getallen: Het vermogen om wiskundige problemen te analyseren, gegevens te interpreteren en de juiste wiskundige strategieën toe te passen om tot de oplossing te komen.
  • Budgettering: Het berekenen van inkomsten en uitgaven om een budget te maken.
  • Data-analyse: Het analyseren van numerieke gegevens om patronen of trends te identificeren.
  • Meten: Het gebruiken van wiskunde om lengtes, afstanden, volumes of andere metingen te berekenen.

Vaardigheden rekenvaardigheid voorbeelden

Kennisbank

Welke vaardigheden heb je nodig als bedrijfsfotograaf?

Wil je weten welke vaardigheden een bedrijfsfotograaf moet beheersen? Lees dan snel verder en ontdek meer!

Wat is een vaardigheid?

Vaardigheden worden aangeleerd, ontwikkeld en verbeterd door middel van training, oefening en ervaring. Lees hier alles over vaardigheden.

Welke competenties heb je nodig als recruiter?

Jezelf als recruiter blijven ontwikkelen en versterken? Ontdek hier meer over welke competenties je nodig hebt als recruiter.