Ondernemen

Ondernemen: signaleren van kansen in de markt, zowel voor bestaande als nieuwe producten of diensten. Zich richten op het sluiten van transacties en het inslaan van nieuwe wegen.

Praktijkvoorbeelden ondernemen:

 • Komt aan met ideeën voor nieuwe toepassingsgebieden, producten en diensten.
 • Ziet kansen en mogelijkheden en benut die.
 • Slaat nieuwe wegen in ondanks dreigende hindernissen.
 • Speelt in op verschuivende wensen van klanten en op veranderende situaties in de markt.
 • Gebruikt originele methoden om aan toepasselijke informatie te komen.
 • Streeft naar hoge kwaliteit en vertrouwt het beter te kunnen doen dan anderen.
 • Houdt rekening met zowel kosten als klanten.
 • Neemt een zakelijke beslissing met enig risico.
 • Bouwt een netwerk op, investeert in contacten met klanten en medewerkers.
 • Kan bogen op bereikt succes: lagere kosten, betere dienstverlening, hogere opbrengsten, e.d.
 • Bewaakt budgetten en werkprocessen.

Kennisbank

IMPA (International Project Management Association)

IPMA-certificering is een stelsel waarbinnen projectmanagers zich op vakgebieden.

Kernkwadranten

Kernkwaliteiten zijn de specifieke sterktes die iemand kenmerken. Vaak de positieve kenmerken van de persoon in kwestie.

Competentieprofiel Facility Manager

De competenties op deze pagina zijn voorbeelden voor het profiel van een Facility manager. Welke kernkwaliteiten horen hierbij?